Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.3.2. Неорганічні матеріали з природної будівельної, гірно-хімічної сировини та нерудних корисних копалин : Матеріалознавство та основи технології переробки природної сировини у непродовольчі товари. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів : Бібліотека для студентів

2.3.2. Неорганічні матеріали з природної будівельної, гірно-хімічної сировини та нерудних корисних копалин


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Загрузка...

До природної будівельної сировини належать вапняк, доломіт, глина, пісок, мармур, граніт. Апатити, фосфіти, поварена і кам’яна сіль, сірка, барит, бром и йодомістячи розчини тощо являють горно-хімічну сировину. Основними видами нерудних корисних копалин є: яшма, агат, гірський кришталь, гранат, корунд, алмази тощо. 74

Всі ці види об’єднуються в групу – природні кам’яні матеріали – вироби, які отримують механічною обробкою гірських порід. При-родні кам’яні матеріали, що називають нерудними, широко викорис-товують у будівництві, їх частка у затратах на будівництво перевищує 20 %. Вони використо вуються як опосередковано (для побудови фун-даментів, стін, облизу вання будинків та споруд тощо), так і для отри-мання інших матеріалів (скла, бетонів, розчинів, кераміки тощо).

Залежно від ступіня обробки кам’яні матеріали та вироби поділя-ються на:

-   грубооброблені (щебінь, гравій, бутове каміння);

-   розпилені одиничні вироби (плити, блоки);

-   архітектурні деталі різної форми. За призначенням розрізняють кам’яні матеріали та вироби для

зовніш нього та внутрішнього облицювання, обладнання покрівлі, шляхових покриттів та підлог, виробництва бетону та інших безвід-палих мате ріалів та виробів, побудови гідротехнічних споруд.

За характером споживання природні кам’яні матеріали можуть бути класифіковані на будівничі та облицювальні матеріали з масив-них гірських порід (облицювальні, декоративні, кислотостійкі, вогне-стійкі, дорожні та стінові, одиничне каміння, щебінь, гравій, а також пісочні, пісочно-гравійні та пісочно – галькові матеріали з сипких осадових порід для бетонів, розчинів та дорожніх робіт).

За об’ємною масою будівельні матеріали та вироби з природного каміння поділяються на важкі та легкі.

Природні кам’яні матеріали добувають шляхом проведення гір-ських робіт. Породи невеликої та середньої твердості випилюють з масиву за допомогою каменерізних машин, а тверді породи добува-ють буроклиновим (виколкою) або буровибуховим способами. Роз-роблювані родо вища називаються кар’єрами, а утворені при цьому порожнини – відпрацьовками.

Після добування частина кам’яних матеріалів набуває товарного вигляду безпосередньо в кар’єрах (пісок, щебінь, бутове каміння). Значна їх частина перевозиться на кам’янообробляючі заводи, де за допо могою розпилів, шліфування та полірування вони набувають за-дані розмі ри, форму (фасонні деталі) та фактуру зовнішньої поверх-ні.

В основі класифікації гірських порід, які являються основою здо-буття кам’яних матеріалів, лежить розроблений М. В. Ломоносовим принцип поділу, що враховує умови їх утворення. Відповідно до цьо-75

го гірські породи поділяють на вивержені або магматичні (первинні), осадові (вторинні), метаморфічні (видозмінені).

Вивержені породи утворились шляхом охолодження та затвердін-ня магми. Так, масивні глибинні породи утворилися при затвердінні магми, що відбувалося у глибинах земної кори при високому тиску, їм притаманні чітко виражена кристалічна будова, висока щільність, міц ність на стискання, морозо – та атмосферостійкість, гарна здат-ність до шліфування та полірування. До масивних глибинних порід відносять граніт (сірого, червоного та червоно-коричневого кольору), сієніт (трохи темніший за граніт), діорит (сірого темно-зеленого ко-льору), габро (сірого, від темно-зеленого до чорного кольору), лабрадорит (чорного кольору). Вони застосовуються як облицювальний матеріал, мозаїчні плити для підлоги, б