Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Приклади розв’язку задач : Макроекономіка. Практикум. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Приклади розв’язку задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 

Загрузка...

Задача 1.

Грошовий агрегат Мі дорівнює 500 млрд. грн., поточні депозита становлять 100 млрд. грн., розрахункові рахунки - 120 млрд. грн., строкові депозита становлять 150 млрд. грн.

Чому дорівнює агрегат М0?

Розв’язок

Мо = Мі - поточні рахунки - розрахункові рахунки;

М0 = 500 - 100 - 120 = 280 млрд. грн.

Задача 2.

Грошова маса країни характеризуется такими показниками (млрд. грн.): готівкові гроші становлять 3,3, строкові депозити - 2,2, поточні рахунки - 2,1, розрахункові рахунки підприємств - 1,2, кошти клієнтів за трастовими операціями банків ~ 0,9, кошти Держстраху - 0,75.

Чому дорівнює агрегат М2?

Розв’язок

Спочатку розрахуємо величину агрегату Мь

Мі = М0 + поточні рахунки + розрахункові рахунки;

Мі = 3,3 + 2,1 + 1,2 = 6,6 млрд. грн.

М2 = Мі + строкові депозити + кошти Держстраху;

М2 = 6,6 + 2,2 + 0,75 = 9,55 млрд. грн.

Задача 3.

Національний дохід країни у 2007 р. становив 200 млрд. грн., а грошовий попит - 45 млрд. грн. У 2008 р. національний дохід збільшився на 6 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші у 2008 р.?

Розв’язок

Кількісне рівняння обігу мае вигляд:

М • V = Р • У;

 РУ  1-200       _   .  , .

V =------=-------= 4,45 обертів/рік.

М    45

Розділ 5. Ринок грошей

Попит на гроші у 2008 р.:

= М  =------=-------------= 47,64 млрд. грн.

V      4,45

Задача 4.

Національний банк вирішив збільшити пропозицію грошей на 330 млрд. грн. На скільки треба збільшити грошову базу за умови, що коефіцієнт депонування дорівнює 0,3, а резервна норма становить 15 %?

Розв’язок

сг +1    0,3 + 1

[І =----------=--------------= 2,89.

сг + гг  0,3 + 0,15

Визначимо, на яку величину мае бути збільшена грошова база,

якщо  пропозиція  грошей  буде  збільшена  на  330 млрд. грн.,

при ц = 2,89:

. „._   М8  330

МВ =----=-----= 114,2 млрд. грн.

[1   2,89

Задача 5.

Загальні резерви комерційного банку становлять 580 млн. грн., депозити - 2550 млн. грн. Норма обов'язкових банківських резервів складає 20 %.

Як може змінитися пропозиція кредитних грошей, якщо банк вирішить використати свої надлишкові резерви для видачі кредитів?

Розв’язок

Обов'язкові резерви комерційного банку становлять:

К, = 2550 • 0,2 = 510 млн. грн.

Надлишкові резерви дорівнюють:

К^, = К.-Кг = 580 -510 = 70 млн. грн.

Пропозиція кредитних грошей збільшиться на:

АМ8 = Ке = — = 70-----= 350 млрд. грн.

гг     0,2

Задача 6.

Депозитні гроші комерційного банку збільшились на 200тис.грн., норма банківських резервів -- 25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей може створити банк?

Макроекономіка. Практикум

Розв'язок

Якщо вилучення грошей у формі готівки відсутнє, то коефіцієнт

депонування  готівки  дорівнює  нулю  (сг = 0),  а  грошовий

мультиплікатор дорівнює депозитному:

сг + 1   1    1

(ІЙ =----------=  =-------= 4.

сг + гг  гг  0,25

А Л /Г5      А Т-ї

ДМ = АВ- (і(і = 200 000 • 4 = 800 000 грн.

Задача 7.

Попит на гроші визначається функцією  —   = 0,3 ¥ -15 г,

V Р /

де V реальний ВВП (національний дохід), г реальна відсоткова ставка.

Що станеться з кривою попиту на гроші, якщо національний дохід збільшиться на 180 тис. грн., а реальна ставка відсотку зросте на 20 %?

Розв'язок

В основі розв'язання задачі лежить функція попиту на гроші:

[ М ]       ^г

—   = к- ¥ -пг.

V Р )

Визначимо приріст попиту на гроші, застосовуючи задану в умові задачі функцію:

= 0,3 • У- 15 • г = 0,3 • 180000 - 15 • 20 = 53 700 грн.

М |

V Р )

Отже, попит на гроші збільшиться на 53 700 грн., а крива попиту на гроші переміститься вправо на 53 700 грн.

Задача 8.

На ринку грошей пропозиція грошей здійснюється за формулою М = 257 + 7 г, швидкість обігу грошей дорівнює 10 обертів за період. Попит домашніх господарств на гроші за мотивом обережності дорівнює 1 % отримуваного ними доходу, а реальний попит на гроші як майно характеризуемся функцією /м = 57 - 3 г.

1. Виведіть рівняння рівноваги на ринку грошей та побудуйте графік ЬМ.

2. Визначте рівноважну ставку відсотку, якщо впродовж розглянутого періоду створюється реальний дохід у розмірі 3 500 млрд. грн.

Розділ 5. Ринок грошей

3. Як зміниться положения лінії ЬМ, якщо: швидкість обігу грошей знизиться у 2 рази, а рівень цін знизиться на 20 %?

Розв'язок

1    М     7,7,7     ТЛ

1.   = /уг + /м + /0б; Р = 1;

257 + 7 г = 0,1 V + 0,01 V + 57 - 3 г;

У = 1 818,2 + 90,9 г - рівняння лінії ЬМЬ

2. Якщо У = 3 500, то: 3 500 = 1 818,2 + 90,9 г; г = 18,5 %.

3. Якщо швидкість обігу грошей знизиться у 2 рази, то зросте попит на гроші для угод /уг= 0,2. Тоді:

257 + 7 г = 0,2 V + 0,01 V + 57 - 3 г;

У = 952,4 + 47,62 г - рівняння лінії ЬМ2.

ЬМІ у випадку зменшення швидкості обігу грошей зсувається ліворуч до положения ЬМ2.

Якщо ціна знижується, то зросте пропозиція грошей і рівновага

матиме вигляд:

257 + 7г    ,,    іі^      -л

----------= 0,1¥ + 0,0IV + 57 - Зг;

0,8

У = 2402,3 + 106,8 г - рівняння лінії ЬМ3.

У  разі  зростання  пропозиції  грошей  лінія  ЬМ  зсувається

праворуч.

Задача 9.

У 2007 р. відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 15 %, ціна облігацій -■ 100 грн. У 2008 р. ціна облігацій зросла на 20 % порівняно з 2007 р.

Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями у 2007 р.?

Розе 'язок

Сума відсоткового доходу в 2007 р. дорівнює: 100 • 0,15 = 15 грн. Ціна облігацій у 2008 р.: 100 + (100 • 0,2) = 120 грн. Відсоткова ставка за облігаціями у 2007 р., виходячи з рівняння 15 = 120 х, становить (15 / 120) ■ 100 = 12,5 %.

Задача 10.

Рівень цін в економіці характеризуется наступними даними:

Макроекономіка. Практикум

Роки    2004    2005    2006    2007    2008

Рівень цін (2004 р. = 100 %)            100      120      140      200      300

1. Проілюструйте графічно динаміку рівня цін по роках.

2. На скільки відсотків знизилася цінність грошей за період з:

а) 2004 р. по 2008 р.?

б) 2004 р. по 2007 р.?

Розв'язок

1. Дивіться рис. 5.8:

100

0 2004   2005    2006   2007    2008   Роки

Рис. 5.8. Рівень цін, 2004 - 2008 рр.

2. Для  того,  щоб  визначити  на  скільки  відсотків  знизилася

цінність грошей використаємо наступну формулу:

Р0 -Р,

—------- ■ 100 %,

Рі

де Р0 - рівень цін у базовому році (2004 р.); Рх - рівень цін у

звітному році.

Тоді:

. 100-300 .„„„,

а)-------------100 % = 33,3 %:

гл 100-200 1ЛЛП/

Ь)-------------100 % = 50 %.

Задача 11.

1. Припустимо, що кожна гривня, призначена для угод, обертається в середньому 4 рази на рік і призначена для купівлі кінцевих товарів та послуг. Номінальний обсяг ВНП становить 2 000 млрд. грн. Визначите величину попиту на гроші для угод.

2. У таблиці представлена величина попиту на гроші з боку активів при різних ставках відсотку. Використовуючи дані, дайте відповіді на питання:

р

Розділ 5. Ринок грошей

а) вкажіть у таблиці загальний обсяг попиту на гроші:

Відсоткова ставка, %            Обсяг попиту на гроші, млрд. грн.

 

            з боку активів            загальний

16        20       

14        40       

12        60       

10        80       

8          100     

6          120     

4          140     

б) пропозиція грошей становить 580 млрд. грн. Визначте рівноважну ставку відсотка;

в) визначте величину рівноважної відсоткової ставки, якщо пропозиція грошей збільшилася до 600 млрд. грн.; скоротилася до 540 млрд. грн.;

г) визначте, як зміниться загальний попит на гроші при кожному рівні відсоткової ставки й рівноважна ставка відсотка, якщо обсяг номінального ВНП збільшиться на 80 млрд. грн.; скоротиться на 120 млрд. грн.

Розв'язок

1. Згідно з основним рівнянням обігу М • V = Р • V, попит на гроші дорівнює: М = РУ/У = 2 000 / 4 = 500 млрд. грн.

2. а) дивіться таблицю:

Відсоткова ставка, %            Обсяг попиту на гроші, млрд. грн.

 

            з боку активів            загальний

16        20        520

14        40        540

12        60        560

10        80        580

8          100      600

6          120      620

4          140      640

б) оскільки рівновага на грошовому ринку встановлюється за умови, що попит на гроші дорівнює її пропозиції (М = М ), то за пропозиції грошей у 580 млрд. грн. рівноважна ставка складе 10 %;

в) якщо пропозиція грошей зросла до 600 млрд. грн., то рівноважна ставка становить 8 %; у випадку скорочення пропозиції грошей рівноважна відсоткова ставка - 14 %;

г) збільшиться на 20 млрд. грн.; зменшиться на 30 млрд. грн.; 3 %.

Макроекономіка. Практикум

Задача 12.

У таблиці наведет дані про номінальний обсяг ВНП і грошову масу країни (млрд. грн.):

Роки    Мі        М2      ВНПН

2003    187,4   350,0   816,4

2004    209,0   392,5   963,9

2005    234,0   471,9   1 102,7

2006    270,5   571,4   1 359,3

2007    295,2   664,7   1 598,4

2008    338,5   809,5   1 990,5

Порівняйте швидкість обігу грошей в країні за досліджуваний період, обчислену на основі Мі і М2.

У якому із цих випадків швидкість обігу грошей була більш стабільною?

Розв’язок Дивіться таблицю:

Роки    Швидкість обігу грошей, обчислена на основі

 

            Мі        М2

2003    4,36     2,33

2004    4,61     2,43

2005    4,71     2,34

2006    5,02     2,38

2007    5,41     2,40

2008    5,88     2,46

Швидкість обігу грошей є більш стабільною у тому випадку, коли вона обчислюється на основі М2.

Задача 13.

По облігації виплачується відсоток на суму 100 грн. у рік. У таблиці наводяться дані про ціни на облігацію за різного рівня відсоткової ставки:

Відсоткова ставка, %            Ціна облігації, грн.    Відсоткова ставка, %            Ціна облігації, грн.

1                                 2000

2                      10       

            2500    12,5    

Заповніть таблицю відсутніми даними.

Розділ 5. Ринок грошей

Розв’язок Дивіться таблицю:

Відсоткова ставка, %            Ціна облігації, грн.    Відсоткова ставка, %            Ціна облігації, грн.

1          10000  5          2000

2          5000    10        1 000

4          2500    12,5     800