Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Визначення курсу національної валюти : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

2. Визначення курсу національної валюти


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Купівля-продаж іноземної валюти на основі попиту і пропозиції відбувається на валютних ринках, без яких валютні відносини втрачають свій реальний економічний зміст.

Конкретною формою організації і регулювання валютних відно-син виступає валютна система.

Валютна система— це сукупність економічних, організацій-них і правових відносин з приводу функціонування і розвитку ва-люти.

Валютна система існує у двох основних формах — національній і світовій. Виділяють також міжнародну (або регіональну) валютну систему, яка займає проміжне становище між вказаними формами.

Націонстьні валютні системи виникли історично першими. Во-ни є невід’ємною частиною валютних відносин національних країн, закріплених у національному валютному законодавстві. Для націо-нальної валютної системи характерні національна валюта, валютні резерви, валютний паритет, курс національної валюти та порядок його дії, умови функціонування національної валюти та золота, умови конвертування валюти, валютні обмеження та їх форми і ме-тоди, механізм використання кредитних важелів міжнародних роз-рахунків, система валютного регулювання тощо. Національна ва-лютна система орга.ічно пов’язана з внутрішньою кредитно-фінансовою системою.

Наприкінці XIX ст. на основі інтернаціоналізації продуктивних сил, міжнародного поділу праці, формування світового ринку, по-ширення золотого стандарту виникала світова валютна система. її характерними елементами були наявність стабільних золотих ва-лют у більшості розвинутих країн, чіткий механізм визначення вза-ємних курсів валют, валютний ринок, узгоджений порядок взаєм-них міжнародних платежів на основі вексельного обігу та золота. Золото виконувало всі функції грошей, що забезпечувало стабіль-ність валютної системи. Валютна система була закріплена у міжде-ржавних угодах. Але під час першої світової війни (1914—1918 ро-ки) майже всі країни припинили розмін кредитно-паперових гро-шей на золото, що означало крах світової валютної системи.