Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

(ПОЛІТЕКОНОМІЯ. МІКРОЕКОНОМІКА. МАКРОЕКОНОМІКА)

2-ге видання, перероблене та доповнене

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 65.01я73 УДК 330(075.8) Б 61

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-1469 від 29.06.2005)

Рецензенти:

Буян І. В. — доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, завідувач кафедрою економічної теорії Хмельницького економічного університету;

Данилюк М. О. — доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, завідувач кафедрою економіки підприємства Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Козюк В. В. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедрою еконо-мічної теорії Тернопільського національного економічного університету.

Білецька Л. В., Білецький О. В., Савич В. І.

Економічна теорія (Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка). Б 61 Навч. пос. 2-ге вид. перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 688 с.

ISBN 978-966-364-932-0

Посібник містить системний виклад концептуальних положень економічної тео-рії у контексті сучасних вимог економічної освіти. З’ясовується сутність і специфіка основних механізмів ринкової економіки, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання.

Посібник включає окрім основного викладу теоретичних положень економіч-ної теорії та їх графічно-математичної інтерпретації також розгорнуту довідково-допоміжну частину (економічний словник, іменний покажчик, лауреати Нобелівської премії з економіки за 1968–2008 роки, список англійських скорочень, покажчик анг-лійських термінів).

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науков-ців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економічною теорією.

ББК 65.01я73 УДК 330(075.8)

ISBN 978-966-364-932-0     © Білецька Л. В., Білецький О. В.,

Савич В. І., 2009 © Центр учбової літератури, 2009