Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКУ : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ РИНКУ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

 

Харакгерні риси        Моделі ринку

 

            досконала конкуренція         монопо-

лістична

конкуренція   олігополія       чиста монополія

Кількість фірм            Безліч  Багато   (деся-тки)    Обмежена  кі-лькість   (кіль-ка)       Одна

Масштаби фірм         Дрібні Середні          Великі         та надвеликі      Гігантські

Тип проду-кту           Стандарти-зований  Диференці-йований Стандартизо-ваний        або диференці-йований         Унікальний, не має близь-ких   замінни-ків

Контроль над ціною Відсутній        У        вузьких межах            Обмежений або    значний при змові олі-гополісів         Значний

Умови вступу       в галузь   Дуже      легкі, без перешкод            Порівняно ле-гкі       Суттєві      пе-решкоди            Блоковані

Нецінова

конкурен-

ція       Відсутня         Пануюча        Типова           Присутня

Доступ-ність  інфо-рмації    Однаковий доступ         до усіх видів ін-формації Певні    склад-ності у досту-пі   до   інфор-мації     Певні     обме-ження            Певні     обме-ження