Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Криві Е. Енгеля : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Криві Е. Енгеля


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

На основі вивчення сімейних витрат (бюджетів) Енгель сфор-мулював закономірність, названу його іменем: відношення частини доходів населення, призначеної для закупівлі продуктів, до загаль-ного доходу зменшується разом зі зростанням доходу.

На величину попиту на даний товар впливають різні фактори, але в першу чергу ціна Р і дохід т . У першому наближенні по-пит d можна розглядати як функцію ціни та доходу: d — f(P,m).

Попит можна представити графічно у трьох вимірах як деяку поверхню D (рис. 65). Припустимо, що ціна є постійною: Р — Рх, тоді для цієї ціни попит d — f\I\, т) і є функцією доходу т . На рис. 65 зображенням функцій, для яких Р - const, будуть криві, які отримані шляхом перетину поверхні D площинами, перпендику-лярними до осі ОР, на якій відкладені величини ціни Р. Це і є криві Енгеля.

На рис. 66 у двох вимірах представлені криві Енгеля для сталих Р1,Р2,Р3. Вони виражають залежність попиту від доходу за даної ціни.

Якщо ми припустимо, що дохід є постійним: т-щ, то попит d — f\P, щ) є функцією ціни. Зображенням таких функцій є криві, які утворюються шляхом перетину поверхні D площинами, перпе-ндикулярними до осі От .

На рис. 67 представлені криві, що виражають залежність попиту від ціни за допущення, що дохід є постійним, рівним відповідно т1,т2,т3....

 

P

Рис. 65

 

m1

m2

 

d

 

P3

P1

 

m3

 

 

0

 

m         0

 

P

 

 

441

 

Рис. 67

 

За допомогою кривих Енгеля, складених на основі сімейних бюджетів, можна кількісно оцінити вплив росту національного до-ходу на збільшення споживання.