Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Перевага ліквідності. Рівноважний рівень процента


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

Д. Рікардо і К. Маркс вважали норму процента змінною величи-ною, похідною від прибутку, яка залежить від співвідношення між пропозицією реального заощадження і попитом на нього. До такого висновку приходили і економісти наступного періоду, включаючи А. Маршалла. На графіку (див. рис. 60) відображена така залеж-ність. На осі абсцис показана кількість грошей (реальна) М, на осі ординат і — рівноважний рівень процента.

3 розвитком ринку цінних паперів і банківської системи, з кон-центрацією грошових ресурсів, з перетворенням підприємств в ак-ціонерні товариства тощо — класична теорія процента стає недо-статньою. В нових умовах процентна ставка — незалежна змінна, яка впливає на поведінку економічних агентів. «Попит на гроші» визначається як кількість платіжних засобів, які економічні агенти утримують у ліквідній формі. Попит є функцією доходу, але на нього значний вплив здійснює зміна процентної ставки. Перетво-рення грошей у цінні папери залежить від процента, який вони

приносять. Якщо процентна ставка низька, то нема необхідності міняти гроші на цінні папери. Тому процент впливає на «перевагу ліквідності», чи грошовий попит.

 

 

заощадження

швестиші

Рис. 60 Якщо абстрагуватися від рівня доходу (його можна розглядати як величину постійну), то M — L(i), де M — попит на гроші, L -«ліквідність», i — норма процента. За умов вкрай низького проце-нта попит на гроші стає майже необмеженим і створюється стано-вище, яке отримало назву «пастка ліквідності». Попит на гроші стає надзвичайно еластичним.

it

 

6

4

2

0

 

100120150 200   250 Рис. 61

 

^L

 

В сучасних умовах пропозиція і попит на гроші висококонцент-ровані та легко піддаються регулюванню. Один із важелів такого регулювання — направлена зміна рівня процента.