Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Кейнсіанська перевага ліквідності : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Кейнсіанська перевага ліквідності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

У відповідності з простим варіантом теорії величина норми процента встановлюється при рівності попиту і пропозиції на грошовому ринку. Але попит і пропозицію грошей не можна роз-глядати відірвано від усього ринку капіталу — грошей, цінних паперів і засобів інвестицій. За законом Л. Вальраса, потік усіх операцій на ринку капіталу в кожний період повинен балансува-тися: (Попит на наявні гроші) + (Попит на цінні папери) + (Інвес-тиції) = (Пропозиція грошей) + (Пропозиція цінних паперів) + (Заощадження). Тому норма процента являє собою не єдину нор-му, а комплекс норм.

Якщо відома норма — процент доходу від цінних паперів, наприклад від облігації (постійний процент і), то ціна такого паперу Р — I Іі, де / -— щорічний дохід, який приносить обліга-ція. Норма процента і по такому цінному паперу визначається її попитом і пропозицією за даного загального стану ринку капіта-лу. Остання не відповідає нормі процента, яка вирівнює попит і пропозицію грошей. Якщо у тотожності при певній нормі проце-нта заощадження не дорівнюють інвестиціям, то надлишок по-питу на гроші не відповідає надлишку пропозиції облігацій і ні-

яка зміна норми процента не призведе до одночасного зникнення цих надлишків.

У випадку рівності заощаджень та інвестицій тотожність має вигляд: надлишковий попит на гроші = надлишковій пропозиції цінних паперів. Тоді норма процента, зрівноважуючи попит і про-позиції цінних паперів, виконує ту ж функцію стосовно і грошей. Таким чином, використання шкали переваги ліквідності при визна-ченні норми процента зрівноважуванням попиту і пропозиції гро-шей виправдане при дотриманні ряду умов і в першу чергу рівності очікуваних заощаджень і капіталовкладень.

Умови: Y-C[Y) = І(і), А(і) = М — T[Y), де [Y- C\Y)\ — заоща-дження — є функцією доходу Y, /(/') — інвестиції — є функцією процента і, М — попит на гроші — включає А[і) — попит на фошову готівку, залежну від процента і, T[Y) — попит для опла-ти угод, залежний від випуску продукції, визначає Y та і у стані рівноваги.