Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Сучасні схеми економічного кругообігу : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Сучасні схеми економічного кругообігу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

У сучасних схемах економічного кругообігу враховані чинники, які впливають на порушення загальної рівноваги, що не враховува-лися в марксистській моделі відтворення. Так, у схемах сучасного економіста, професора Ф’анкфуртського університету з ФРН Й. Геблера виділяються субєкти економічної системи — виробни-ки (підприємства і фірми) та споживачі (домашні господарства), a також розглядається варіант відкритої економічної системи, в якій є вихід на світовий ринок. На рисунках показано модель закритої та відкритої економіки (усі цифрові дані гіпотетичні).

Економічний кругообіг у закритій економіці

(за Й. Геблером)

 

                        ЧНП = 100                

фірми (виробництво)           Споживчі       господарства (споживання)

 

            80       

 

>          A         мортизація 10         1 Заощадження

            Інвестиції       Зміна

валового майна

(капітал)        

           

            30       

            20       

Схема 5

Економічний кругробіг у відкритій економіці

(за Й. Геблером)

 

Шдприємства

і фірми (виробництво)

—5Г

ЧНП=100

Споживчі витрати

70

■<-

5

30

^Н    Зовнішній ринок    VZ

т 5

Амортизація

 

Домашні господарства (споживання)

10

 

 

Інвестиції

30

10

Зміна

валового майна

(капітал)

Заощадження

~*7

20

Схема 6

На схемі 5 і 6 видно, як виробляється і розподіляється ВНП, що дорівнює 110 одиницям (ЧНП = 100 і амортизація = 10). Вони та-кож відображають доходи (від виробництва, зовнішнього ринку тощо) і витрати (споживчі витрати, інвестиції, чистий експорт то-що) і заощадження. Особливістю цих схем є те, що показана зміна обсягу виробничого капіталу (зміна валового майна, як назвав його Геблер).

В сучасній економіці держава стає дедалі більш впливовим суб’єктом, тому вона є невід’ємним елементом в моделях економі-чного кругообігу. Для даної схеми характ1ним є наявність сфери обміну (ринків ресурсів та товарів і послуг) .

іпрсду^^ч^^ГвХ^ктору

Дана макроекономічна модель включає 12 потоків доходу, ре-сурсів і продукту: 1-й і 2-й— витрати підприємств на придбання ресурсів, що постачаються домашніми господарствами (земля, пра-ця, капітал, підприємницька діяльність), при цьому витрати підпри-ємств (поток 1) стають доходами домашніх господарств (заробітна плата, прибуток, процент і рента);

Див. Макконнел К. P., Брю С. Л. Економикс: принципьі, проблемьі и полити-ка. В 2-х томах. — М.: Республика, 1992, Т. 1, С. 57—144.

 

 

(7) Витрати

Ресурси (8)

(1) Витрати

(2) Ресурси

 

Доходи (1)

(2) Ресурси

 

(10) Товари

і послуги Податки

Підприємства

            1         

(5) Витрати

(4) Товари і   іюелуги

(3) Дохід

Держава

^„™,

(9) Товари і іюслуг^

Податки K~(12)—

>(6) Говари і послуги

(4) Товари

і   послуги (3) Споживчі витрати

 

Схема 7

3-й і 4-й потоки — споживчі витрати домашніх господарств на придбання товарів і послуг, виробленими підприємствами;

потоки від 5-го по 8-й — закупівлі державного сектору: 5-й і 6-й — зображають придбання державою у підприємств різноманіт-них товарів і послуг, у тому числі й озброєння, 7-й та 8-й — прид-бання ресурсів;

9-й і 10-й потоки — надання державою суспільних благ і послуг підприємствам і домашнім господарствам (споживачам), 11-й по-тік — податки, які підприємства сплачують у державний бюджет, 12-й — податки з домашніх господарств (населення).

Якщ’ з цієї схеми вилучити державний сектор із його економіч-ними звязками — потоками продукту, доходів і ресурсів з 5-го по 12-й, то залишиться макроекономічна модель без державного регу-лювання, у якій економічний кругообіг визначатиметься потоками з 1-го по 4-й.

Усі розглянуті схеми економічного кругообігу показують певні пропорції між різними частинами суспільного продукту і сферами суспільного виробництва, без яких нормальне відтворення було б просто неможливим.