Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Кейнсіанська модель рівноваги: розширений варіант


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Розширений варіант моделі Дж. М. Кейнса окрім споживчих ви-трат (Q і приватних інвестицій (/„) враховує ще й такі чинники як державні закупівлі (G) і чистий експорт (Х„), тобто AD = = C + In + G + Xn.

Дж. М. Кейнс довів, що ринковий механізм не в змозі самостій-но стабілізувати економіку, відновити макроекономічну рівновагу без втручання держави в економічні процеси. Це досягається за умови державного регулювання економіки через систему оподат-кування, формування державного бюджету і витрат державних фі-нансів. Збираючи податки і формуючи за їх рахунок свій бюджет, держава створює передумови для власних витрат (закупівель това-рів і послуг). Так державний вплив на сукупний попит відбувається через державні витрати. Тоді сукупні витрати (сукупний попит) в економіці, окрім споживання на інвестиції, включатиме і державні витрати AD = С +1„ + G (див. графік 56).

С

 

AS

 

 

Витрати держави Інвестиції

Споживання

C +1„+ G C +1„

c

O

 

YE

 

Y

 

Роль державних витрат у розширеній моделі Кейнса

де С — графік споживання, С + І„ — графік сукупного попиту без державних витрат. Перетин бісектриси із графіком сукупних ви-

їні/да '"+ G) В"ЗШЧаЄ ™,КУ р,ВНОВаГ" {Е) ' р,ВНОВ™Н"Й

Аналіз графіків показує. що державні витрати, як і приватні інвестиції, виявляють примножений (мультиплікаційний) ефект на ЧНП (національний дохід). Це зумовлюється тим, що услід за первинними державними витратами здійснюється ланцюг похід-них споживчих витрат осіб, котрі отримують свої доходи від дер-жави.

Рольдержавиустимулюванні

Важливим чинником у зростанні сукупного попиту і реально-го національного доходу, підтриманні динамічної рівноваги еко-номіки є чистий експорт (Х„), тоді AD = С + І„ + G + Х„ (див. графік 57).

Із зростанням сукупного попиту під регулюючим впливом дер-жави зростають рівноважний ЧНП (від Y\ до 7д) і зайнятість, а точ-

вання  економічної рівноваги  спільним впливом  об'єктивного ринкового механізму і свідомого державного регулювання.

 

 

■Чистий експорт ■Державні витрати ■Інвестиції

Споживання

c

 

) k Витрати

 

AS

 

О         Y1     Y2   Y3       Y4 Y

Рис. 57