Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Акселератор : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Акселератор


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

3 поняттям мультиплікатора тісно пов'язана категорія «акселе-ратора», або принцип акселерації. Акселерація показує відношення між приростом попиту як на споживчі товари, так і на товари про-міжного попиту (обладнання, сировина і т. ін.) і приростом інвес-тицій, що збільшують потужності для виробництва цих товарів. Зміна попиту викликає спорадичні та різкі зміни в капіталовкла-деннях, оскільки необхідно брати до уваги різні строки, які потріб-ні для збільшення запасів капітального майна та зміни технічного коефіцієнту капітал-продукт, який показує приріст продукту при даному прирості капіталу. Приріст доходу стимулює приріст чис-тих капіталовкладень, тобто збільшення попиту на інвестиційні то-вари в розмірі більш ніж пропорційному.

Згідно принципу акселерації в загальному аспекті розмір капі-таловкладень / є функція від зміни доходу AY (сукупного попи-ТУ): I - fi&Y). Якщо дохід і попит залишаються постійними, то чисті інвестиції відсутні. Якщо дохід і попит збільшуються, TO ви-никає необхідність у збільшенні виробничих потужностей. Приріст капіталовкладень повинен бути значно вищим приросту доходів, оскільки час амортизації обладнання перевищує річний строк і вар-тість його більша, ніж річний дохід, який воно приносить. Нові ін-вестиції повинні бути в декілька разів більшими за величину, на яку змінюється дохід. Ця кількість разів і називається «коефіцієн-том акселерації»: I-aAY, де a — коефіцієнт акселерації, який залежить від відношення капітал-продукт. Передбачається, що пот-реба в нових капіталовкладеннях виникає в тому випадку, якщо всі наявні потужності вже використані.