Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Мультиплікатор. Історичне походження : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Мультиплікатор. Історичне походження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

 

У 20—30-х роках XX століття безробіття в капіталістичних кра-їнах стало постійним і досягло високого рівня. Економісти розроб-ляли способи збільшення зайнятості. Р. Ф. Кан запропонував прин-цип мультиплікатора, який показує, що початкове збільшення інвестицій створює «первинну» зайнятість для робітників, зайнятих у конкретному виробництві. їх витрати забезпечують «вторинну» зайнятість у галузях, які виробляють споживчі товари. Співвідно-шення між загальним і первинним збільшенням зайнятості є «муль-типлікатором зайнятості». Таке історичне походження мультиплі-катора. Пізніше ідея мультиплікатора досліджувалася багатьма економістами стосовно різних економічних процесів.

Розглянемо мультиплікатор Дж. М. Кейнса. Кейнс визначає на-ціональний дохід Y як суму споживання С та інвестицій / , тобто Y — С +1. Споживання є лінійною функцією національного доходу, тобто C — cY + A, де с — гранична схильність до споживання — виражає пропорцію, в якій споживання зростає при зростанні дохо-

ду; A — базове споживання, величина постійна. Національний до-

•          „    / + A   _,    1

хід ї — сї + A +1, звідси ї      . Вираз             показує, наскіль-

1-С      1-С

ки зростає національний дохід при заданому зростанні інвестицій, і тому називається мультиплікатором інвестицій або просто мульти-плікатором, який є одним із ключових понять теорії Кейнса.