Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Схильність до споживання : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Схильність до споживання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Поняття вироблено Дж. М. Кейнсом. Схильність до споживання характеризує, як відноситься зміна споживання до зміни доходу. Споживання складає ту частину доходу, яка призначена для прид-бання споживчих товарів і послуг і в масштабі суспільства являє суму споживання всіх економічних суб’єктів. Для кожного спожи-вача споживання залежить від рівня його доходу, від типу суспіль-ства, в якому він живе, від його життєвих звичок та інших факто-рів. Але чим вищий дохід, тим більшим може бути споживання.

В загальному вигляді споживання є функція доходу

С — f\Y),

де С — споживання, 7 — дохід, / — форма функції.

Споживання розглядається як функція тільки доходу.

Кожній величині Y на графіку відповідає величина С. Співвід-ношення С : Y знижується:

С,     100         С2     175        С,     245         С         .

1          = 1; —   —     = 0,875;    3 = 0,816; ^4 = 0,75 і т. п.

F1     100        Y2     200        Y3     300        Y4

c

 

245 175

 

100 0

 

100     200    300      400

 

Рис. 49

Якщо дохід низький, він буде цілком витрачений на споживан-ня. Якщо дохід зростає, то споживання збільшується, але не в тій самій пропорції, що й дохід. Частина доходу зберігається. Відно-шення С: Y називається середньою схильністю до споживання (АРС). На графіку показане відношення приросту споживання до приросту доходу AC : AY - МРС , яке визначає граничну схиль-ність до споживання МРС . Математично МРС являє собою нахил кривої споживання. Гранична схильність до споживання змінюєть-ся в межах 0 < МРС < 1.