Індекс фізичного обсягу продукту


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Це відносний показник, що характеризує зміну маси виробле-них матеріальних благ (різнорідних) у поточному періоді порівняно з базисним. Індекс показує, у скільки разів збільшилася вартість

усієї продукції в результаті зміни тільки и фізичного обсягу за ви-нятком впливу цін. Індекс

Т.Ч0Рс ,

де q1 і q0 — вироблена продукція в натуральному вираженні від-повідно в поточному q1 і базисному q0 періодах; Рс — порівняль-ні ціни.

Якщо використовуються ціни базисного року, то отримаємо ін-декс Ласпейреса 10. Якщо використовуються ціни звітного періо-ду, то отримаємо індекс I1 Пааше:

Y.40p0 ,   1    Е<70

Індекси широко використовуються для аналізу динаміки фізич-ного обсягу продукції, валових результатів виробництва, у вимірю-ванні чистої продукції, продуктивності факторів виробництва та інших показників на всіх рівнях суспільного виробництва.