Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
СХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ Ф. КЕНЕ : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

СХЕМА ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ Ф. КЕНЕ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

У своїй схемі Кене приймає всю вартість продукту землеробста за 5 млрд ліврів (що відповідало тодішній реальній дійсності у Франції), які за вартістю поділяються на первісні аванси (1 млрд лі-врів), щорічні аванси (2 млрд ліврів) і чистий продукт (2 млрд лів-рів). Безплідний клас має на 2 млрд ліврів засобів виробництва. Увесь суспільний продукт складає 7 млрд ліврів. Крім того, проду-ктивний клас має ще 2 млрд ліврів готівкою (грошима), які він сплачує на початку року землевласникам у формі орендної плати (ренти).

Схемарухуствореного суспільного продукту у моделі Кене

 

1 млг

(1)

 

Продуктивний клас

напрям руху продукту напрям руху грошей

 

2 млг

1 млрд (4)

 

(3)

 

(5)

 

 

Власники землі

2 млрд. ліврів

 

•*

 

1 млрд

(2)

 

Безплідний клас

            щ^      

2 млрд. ліврів

 

Схема 2

У даній моделі відображено 5 послідовних актів руху (реаліза-ції) суспільного продукту:

1)         землевласники купують у продуктивного класу продукти ха-рчування на 1 млрд ліврів;

2)         землевласники  купують  у   безплідного  класу  промислову продукцію (одяг, меблі, предмети розкоші тощо) на 1 млрд ліврів;

3)         безплідний клас на одержані від землевласників гроші купує від продуктивного класу продукти харчування на 1 млрд ліврів;

4)         продуктивний клас на гроші, одержані від безплідного класу, купує у нього ж знаряддя праці на 1 млрд ліврів;

5)         непродуктивний клас купує у продуктивного сільськогоспо-дарську сировину на 1 млрд ліврів.

В результаті цих п’яти актів купівлі-продажу між класами реа-лізовано сільськогосподарської продукції на 3 млрд ліврів, а про-мислової — на 2 млрд ліврів. У фермерів і селян залишається нере-алізований продукт на 2 млрд ліврів, який не поступає у обмін між класами, а обертається лише в сільському господарстві і викорис-товується для відшкодування витраченої частини щорічних авансів. Куплена продуктивним класом промислова продукція (засоби ви-робництва) використовується для відшкодування (відтворення) ви-траченої частини первісних авансів. Готівка сумою 2 млрд ліврів знову повертається до продуктивного класу, але потім знову ви-плачується землевласникам як земельна рента (орендна плата) у наступному році.

Таким чином, створюються умови для існування статичної еко-номіки (простого відтворення).

Кене вперше в економічній науці обгрунтував модель економі-чного кругообігу, у якій суспільний продукт на макроекономічному рівні може бути реалізований лише за умови дотримання відповід-них макроекономічних пропорцій між його речовими та вартісними елементами. Це було геніальне для того часу досягнення, незважа-ючи на усі недоліки даної моделі (безплідний клас залишається без засобів виробництва, а тому не може продовжити процес виробни-цтва, нереалізованою залишається сільськогосподарська продукція на 2 млрд ліврів тощо).