Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Максимізація прибутку. Точка оптимального прибутку фірми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Валовий прибуток фірми дорівнює валовому доходу мінус ва-лові витрати. Фірма виробляє такий обсяг продукції, при якому ва-ловий дохід перевищує валові витрати на максимальну величину.

Щоб максимізувати прибуток, на практиці використовується та-кож принцип співставлення граничного доходу MR з граничними витратами MC. Поки граничний дохід зростає швидше, ніж грани-чні витрати, фірма розширює виробництво і прибуток її збільшу-ється. Якщо граничні витрати перевищать граничний дохід MC бі-льше MR, фірма починає скорочувати виробництво, оскільки и прибуток зменшується. Точка оптимального (максимального) при-бутку знаходиться там, де граничні витрати виробництва і гранич-ний дохід рівні. У цій точці E криві граничного доходу і гранич-них витрат перетинаються.

 

MR

P

 

Q

 

Рис. 42

Правило MR — MC є точним орієнтиром максимізації прибутку для усіх фірм на будь-якому ринку: чисто конкурентному, монопо-лістичному, монополістично-конкурентному, олігополістичному та інших. Для чисто конкурентного ринку правило максимізації при-бутку має вигляд: P — MR — MC . Ціна дорівнює граничним витра-там і граничному доходу, що являє собою частковий випадок пра-вила MR - MC .