Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Середній і граничний продукти. Продуктивність праці : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Середній і граничний продукти. Продуктивність праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Якщо капітал є фіксованим фактором, а праця змінним, то фір-ма може збільшити виробництво за рахунок використання великої кількості трудових ресурсів. Результативність такого процесу мож-на описати за допомогою середнього та граничного продуктів пра-ці. Середній продукт дорівнює обсягу продукції Q, яка виробля-ється, поділеному на загальні витрати праці L, тобто Q/L. Граничний продукт праці MPL являє собою додатковий обсяг, що отримується при збільшенні затрат праці на одну одиницю: MRL = AQ/AL.

Граничний продукт залежить також від кількості використаного капіталу, інших факторів виробництва. Аналогічно визначається фаничний продукт капіталу МРК .

Якщо змінний фактор, у даному випадку праця, нескінченно ді-литься, то середній продукт є його середньою продуктивністю, a фаничний продукт — його граничною продуктивністю. Якщо гра-нична продуктивність перевищує середню, то остання зростає, як-

що гранична продуктивність менша середньоі, то середня продук-тивність знижується. Крива граничної продуктивності перетинає криву середньої в точці, в якій середня досягає максимуму. Таке співвідношення обумовлене математично. Адже для отримання се-редньої продуктивності кожний наступний приріст обсягу продук-ції повинен додаватися до тих приростів, які були отримані за ра-хунок використання попередніх одиниць факторів: кожний такий приріст буде менший останнього досягнутого приросту.

 

Рис. 41