Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1b42952868f5e9d939c8845d55b58b16, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Віддача від масштабу та прибутковість фірми : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Віддача від масштабу та прибутковість фірми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Існує тоді, коли довгострокові середні витрати фірми зменшу-ються при зростанні обсягу виробництва. Постійна віддача від

масштабу існує в тому випадку, коли довгострокові ATC не зале-жать від обсягу випуску продукту. Негативна економія від масш-табу, або спадна віддача від масштабу, існує при зростанні довго-строкових середніх витрат по мірі збільшення обсягу виробництва. Зокрема, крива довгострокових ATC на графіку (рис. 37) до точки C  демонструє позитивну економію від масштабу, а після точки C — негативну (спадну). Витрат і ATC

 

P

Q

0

 

A

 

Рис. 37

D

►Обсяг

 

Економія від масштабу має такі причини: неподільність виро-бництва, спеціалізація виробництва, використання більш про-гресивної техніки.

Основною причиною негативної економії від масштабу (спад-ної віддачі від масштабу) є складності в управлінні великомасшта-бним виробництвом, тобто зростання витрат на управління.

На графіку показана крива довгострокових ATC фірми, різні відрізки якої демонструють різні варіанти економії від масштабу при зростанні обсягу виробництва.

Відрізок AB кривої показує позитивну (зростаючу) віддачу від масштабу, відрізок BC — постійну віддачу, відрізок CD — нега-тивну (спадну) віддачу. Фірма намагається збільшити віддачу від масштабів виробництва, але зростання витрат на управління вели-комасштабним виробництвом зрештою приводить до спадної від-дачі факторів виробництва.

Економія на масштабах випуску продукту дозволяє фірмі знач-но збільшити діапазон доходності виробництва за ринкової ціни P у довгостроковому періоді (відрізок EF кривої LAC).

Економія на масштабах дає можливість фірмі досягти високої прибутковості за значних обсягів виробництва. Але існує певна межа (точка C на плановій кривій), після якої вже неможливо під-

тримувати незмінну віддачу факторів виробництва, і вона починає спадати, породжуючи негативний ефект від масштабу.

Аналізуючи ці два графіки, можна зробити висновок: надто ве-ликі масштаби виробництва є неефективними, як і надто малі, тому найефективнішими виявилися середні підприємства фірми, яка на-магатиметься оптимізувати розміри підприємств, виходячи із рівня середніх витрат і можливостей економії на масштабах виробництва.

Оптимальні розміри підприємств відрізняються по галузях і по територіях.

Так, витрати на одиницю вартості продукту відмінні при вироб-ництві морозива (де прибутковими є невеликі фірми) і при випуску автомобілів (де прибутковими є підприємства, що перевищують середній розмір, тобто великі).Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_1b42952868f5e9d939c8845d55b58b16, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0