Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Крива довгострокових середніх витрат : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Крива довгострокових середніх витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Довгостроковий період відрізняється від короткострокового можливістю фірми вільно маніпулювати всіма виробничими фак-торами.

Тут усі витрати стають змінними — фірма встигає побудувати чи орендувати додаткові виробничі приміщення, встановити необ-хідні машини та обладнання, чого вона не могла би зробити в коро-ткостроковому періоді. Це дозволяє їй наростити обсяг виробницт-ва продукту з новим характером витрат.

Зміна характеру витрат у довгостроковому періоді зображена на графіку, де побудовано криві довгострокових середніх витрат (LAC — Long Average Costs) і довгострокових граничних витрат (LMC — Long Marginal Costs).

Крива LAC -- це довгострокові АТС, яку називають також плановою кривою.

Протягом тривалого періоду фірма побудувала чотири різних за виробничими можливостями підприємства, для кожного з яких ха-рактерна своя крива короткострокових АТС : АТСг — найменшого підприємства, АТС2 -- середнього, АТС3 -- великого, АТС4 -найбільшого. Крива LAC (довгострокових АТС) фірми проходить по дотичній до всіх можливих кривих короткострокових АТС. Останні відрізняються за обсягом виробництва, за якого вони дося-гають мінімальних значень.

Крива довгострокових середніх витрат показує найменші витра-ти виробництва будь-якого визначеного обсягу випуску продукції, допускаючи при цьому можливість зміни усіх факторів виробницт-ва оптимальним чином з метою мінімізації витрат.

Середні витрати

Q1

 

62

АТС4

АТС3

б3        Q4

^■Випуск продукту

Рис. 36

Точки A , В, С, D вказують на найменші витрати конкретних підприємств, за яких виробництво буде найдешевшим. За цими то-чками й будується планова крива фірми. Середні витрати на LAC завжди такі ж низькі, як і на будь-якій окремо взятій кривій АТС . Але графік показує, що найбільш вигідним (найдешевшим) є виро-бництво на другому (середньому) підприємстві фірми.

На графіку відображена й крива довгострокових граничних витрат (LMC), що відповідає кривій довгострокових АТС і пока-зує приріст витрат, пов’язаних із виробництвом додаткової одиниці продукту, у тому випадку, коли фірма вільна змінювати всі види витрат оптимальним чином з метою мінімізації витрат.

У тривалому періоді виробництва LMC відображають зміну всіх витрат фірми, тоді як у короткому періоді граничні витрати показують зміну лише змінних витрат. Зростаюча крива LMC пе-ретинає LAC у точці її мінімуму (точці М). Вздовж кривої довго-строкових граничних витрат (LMC) граничні витрати включають зростання альтернативної вартості та обраного оптимальним чином підприємства, на якому середні витрати найнижчі.