Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Крива виробничих можливостей, або крива трансформації : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Крива виробничих можливостей, або крива трансформації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Виробничі можливості визначаються такими чинниками: — кількість і якість виробничих факторів; — розподіл наявних факторів і вдалість економічного вибору;

— закон спадної віддачі ресурсів (спадної продуктивності);

— технологія та організація виробництва.

Виробничі можливості змінюються разом зі зміною цих чин-ників.

Припустимо, що в короткому періоді всі виробничі ресурси не-змінні, я, і технологія та організація виробни.тва, застосовуютьс-

^аГІ1Г^„6К^Гр"мю в"роби™ —

Дана крива відображає різноманітні варіанти економічного ви-бору підприємства, що може виробляти лише два види продукції — пральні машини та холодильники, тобто утворюється безліччю то-чок, кожна з яких показує певний економічний вибір.

Пральні машини, тис. шт.

 

1

 

2

 

3 3,5 4

 

^•Холодильники, тис. шт.

 

Рис 35

Дане підприємство, повністю й оптимально використавши всі наявні ресурси (капітал, робочу силу, сировину, матеріали, енергію тощо), може виробити або 4,5 тис. пральних машин (альтернативна можливість A), або 3,5 тис. холодильників (можливість F). Але існує велика кількість комбінацій використання ресурсів, кожна з яких дозволяє виробляти максимально можливий обсяг обох благ. Зокрема, точка В показує такий економічний вибір, коли підпри-ємство виготовляє одночасно 4 тис. пральних машин і 2 тис. холо-дильників. Крива складається з безлічі точок (А,  В,  С,  D,  Е

і т. п.), котрі відображають альтернативні комбінації виробництва, різний економічний вибір.

Будь-яка точка поза кривою трансформації (наприклад, точка G) відображає більш бажану альтернативу, але вона недосяжна в короткому періоді за фіксованої кількості ресурсів. Щоб здійснити таку виробничу комбінацію, потрібно збільшити кількість застосо-ваних факторів виробництва, що утворить нову криву трансформа-ції, але це можливо лише у тривалому періоді. Точка Н показує неповне, або нераціональне, використання наявних ресурсів, що

Таким чином, крива трансформації показує межу виробни-чих можливостей.