Криві постійних, змінних і валових витрат


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Постійні витрати (FC — Fixed Costs) фірми мають місце на-віть у тому випадку, коли фірма нічого не виробляє, тобто їх вели-чина не залежить від обсягу виробництва.

,

Q — обсяг випуску продукції

C—витрати

 

C\

 

 FC

 

Q

Рис. 28

Види постійних витрат: — відсоток з кредиту на купівлю обладнання;

—        амортизаційні відрахування;

—        орендна плата;

—        витрати на капітальний ремонт;

—        виплати податків;

—        страхові внески;

Змінні витрати (VC — Variable Costs) залежать від випуску продукції та змінюються залежно від збільшення або зменшення обсягу виробництва.

Види змінних витрат:

—        витрати на сировину;

—        витрати на паливно-мастильні матеріали;

—        витрати на енергоносії;

—        оплата праці.

При досягненні оптимального випуску продукції (в точці Ql) спостерігається відносна економія змінних витрат. Але при по-дальшому розширенні виробництва відбувається нове зростання змінних витрат, тому що збільшення випуску потребує більш швидкого зростання витрат порівняно зі зростанням виро-бництва.

 

vc

c

 

Q\

 

^g

 

Рис. 29

Сума постійних i змінних витрат при кожному даному обсязі виробництва утворює повні (валові, сукупні) витрати виробницт-ва — ТС (Total Costs).

Повні витрати (ТС) є функцією від випуску продукції (Q).

ТС — f\Q)

 

тс

VC

FC

Q

ТС — FC + VC С

 

Рис. 30