Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Крива граничної корисності : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Крива граничної корисності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Гранична корисність MU (Marginal Utility) — це приріст кори-сності за умов споживання додаткової одиниці товару чи послуги.

Функцію граничної корисності можна одержати з функції зага-льної корисності TU (Total Utility). Сукупна (загальна) корисність TU зростає у процесі споживання, але вона зростає все меншою й меншою мірою. Це означає, що гранична корисність (MU) — до-даткова корисність від споживання кожної додаткової одиниці то-вару — знижується.

Згідно з законом спадної граничної корисності, величина грани-чної корисності має тенденцію зменшуватися по мірі збільшення кількості товару, що споживається. Це дозволяє пояснити закон спадного попиту.

 

 

s

 

**

 

Рис. 16

Крива граничної корисності має від’ємний нахил і свідчить про те, що корисність одиниць продукту, які споживаються одна за другою, поступово зменшується, тому що росте ступінь задоволен-ня потреби. Коли кількість продукту буде дорівнювати УМ , ТОд] гранична корисність буде дорівнювати нулю. Таке благо перестає бути економічним.

Індивід несе збитки при споживанні одиниці продукту з від’єм-ною граничною корисністю.

ксли^і^тг^ггк.с.ь

Функція граничної корисності U є неперервна і диференцію-ється, представлена кривою. Споживач спочатку володіє кількістю ОМ продукту, a AX — приріст деякої його кількості. Ha осі OY відкладається гранична корисність.

Переходячи від споживання кількості ОМ до [ОМ + АХ), спо-живач повніше задовольняє потребу. Збільшення задоволення пот-реби представлено площею MSPM + АХ, яка відображає граничну корисність продукту.

Якщо AX стає нескінченно малою величиною, то М + AX нама-гається співпасти з М і площа MSPM + АХ, буде співпадати з орди-натою MS. Ця ордината і являє граничну корисність продукту, коли його кількість, що є в розпорядженні у споживача, рівна ОМ . Грани-чна корисність не є властивістю якоїсь особливої одиниці продукту. Будь-яка одиниця продукту може мати «граничну» корисність.

 

Y,

0

 

М    М + Ах

X

Рис. 17