Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Загальна рівновага. Закон вальраса : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Загальна рівновага. Закон вальраса


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Основна особливість економіки — взаємозалежність її частин. Ріст цін на одні товари викликає зміну попиту на інші і т. д.

Взаємозамінність і взаємодоповнюваність товарів — два основ-них типи відносин взаємозалежності. Взаємозамінні (субститутні) товари служать однаковим цілям, хоча й не зовсім однаково (плащі й парасольки, вугілля та мазут та ін.). А взаємодоповнювані (компле-ментні) товари споживають разом (нитки і голки, машини і бензин і т. ін.). Якщо абстрагуватися від ефекту доходу, то зниження ціни одного з двох взаємозамінних товарів зменшить попит на інші, a у випадку взаємодоповнюваних товарів має місце протилежна зміна.

Таким чином, функція попиту чи пропозиції на будь-який товар включає в якості змінної не лише ціну цього товару, але й — з ура-хуванням можливого впливу — ціни всіх товарів. Попит на товар потенційно залежить від цін на всі решта товари.

Якщо виробляється п різних товарів, до яких крім споживчих товарів, засобів виробництва, різних послуг відносяться також об-лігації, акції, інші цінні папери, підприємства і т. д., гроші розгля-даються також як один із товарів, то попит на 10-й товар визнача-ється рівнянням

А10 = D10{P1,P2,P3,...,P„,A,M),

де A — показник реальних активів (сільгоспугідь, різного роду пі-дприємств і т. ін.),

M — запас готівкових грошей;

Р1, Р2, Р3...Рп — ЦІна товару;

D — попит на товар.

В рівнянні в уявному вигляді не записаний дохід, який задається цінами на товари, послуги та ресурси. Функція пропозиції на 10-й товар має вигляд

10        10\   1,    2,    3,...,    п,     ,       /.

Економіка знаходиться у стані загальної рівноваги, якщо пропо-зиція кожного товару рівна попиту на нього. Рівновага описується системою рівнянь

S1-D1, S2- D2,..., Sn - Dn.

Оскільки відомі -<4 i M , T0 система рівнянь розв’язується від-носно цін Р1,Р2,...,Рп, що задовольняють умови рівноваги.

Визначивши ціни, з системи рівнянь знаходимо кількість това-рів, які обмінюються. Наведену систему можна розширювати, ускладнювати, включати інші змінні, що впливають на пропозицію та попит.

В умовах загальної рівноваги грошова вартість усіх товарів на боці пропозиції дорівнює загальній грошовій вартості товарів на боці попиту:

У PS - У P.D

і=1       і=1

Дана тотожність і є закон Вальраса.