Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. Маршалла : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу А. Маршалла


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Вихідні умови такі ж, як і у випадку концепції типу Л. Вальраса. Рівняння попиту D = a + aP і пропозиції S = Р + ЬР — лінійні фу-

а-Р

Ь — а

нкції.   У   стані   рівноваги   ціна    Р

^    Ьа-а$        п    „

Q         визначаються з умови D — Ь .

а-Ь

і   кількість   товару

 

 

D

Рис. 11

Вивчення стійкості рівноваги передбачає введення динамічних процесів. Якщо пропозиція надто мала, покупці запропонують більш високі ціни, ніж продавці готові були б прийняти, і пропози-ція зросте до стійкої рівноваги. Обсяг пропозиції відрізняється від

рівня, який забезпечує рівновагу, на величину q — Q — Q Ф 0 .

 

Рис. 12

Побудуємо динамічну модель, в якій обсяг пропозиції збільшу-

ється, якщо ціни продавців нижчі тих, які пропонують покупці. Ці-

на покупця дорівнює PD — {Q — a)/a, ціна продавця Ps — \Q-p)/b.

Швидкість збільшення обсягу пропозиції dQ/dt пропорційна роз-

мірам дефіциту. Зміна обсягу пропозиції пропорційна зміні різни-

ці —    ціна       продавця        мінус        ціна       покупця.        Тоді

dQ/dt=\$/b-a/a)-\(1/b-1/a)Q, де X - швидкість реакци, величина позитивна, бе’еться зі знаком «-», так як зміні обсягу пропозиції відповідає відємна різниця ціни продавця і ціни покупця.

Q монотонно прямує до Q , якщо  (1/6-1/a) додатне (стійка

рівновага), і Q невпинно віддаляється від Q , якщо (1/i-1/a) від’ємне (нестійка рівновага).

Стійкість у розумінні Л. Вальраса досягається при (Ь — а)>0, в розумінні А. Маршалла— при (1/6-1/а)>0. Різні результати отримані з таких причин. Крива попиту D в усіх випадках спрямо-вана вниз, кутовий коефіцієнт a < 0, а крива пропозиції S спрямо-вана вгору, Ь>0 (рис. 11), або спрямована вниз (Ь<0), але з різ-ним положенням відносно кривої попиту: на рис. 12 крива попиту крутіша за криву пропозиції (-Ь<-а); на рис. 13 крива пропозиції крутіша за криву попиту (-Ь>-а). Якщо крива пропозиції (11) спрямована вгору, Ь > 0, в даному випадку рівновага стійка і за Вальрасом і за Маршаллом; якщо крива пропозиції 5* (12) спрямо-вана вниз, Ь < 0, а крива попиту D  крутіша за криву пропозиції

(—b<—a), TO рівновага стійка в моделі Вальраса і нестійка в моделі Маршалла; якщо крива пропозиції S (13) спрямована вниз, то в моделі Вальраса рівновага нестійка, в моделі Маршалла — стійка.

4

D

 

            ►

Рис. 13