Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Стійкість ринкової рівноваги. Концепція типу Л. Вальраса


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

Загрузка...

Ціна і обсяг товару (проданого і купленого) на ринку, який зна-ходиться в стані рівноваги, задані рівняннями попиту D-a + aP і пропозиції S = P + feP, де Р — ціна; а  і а, р"  і Ь — сталі; D і

S — лінійні функції. Рівноважні ціна Р і кількість товару Q ви-значаються з умови D-S:

-    сх-Р    т   ba-afi

Р —     , Q —  .

Ь—а    а-Ь

Вивчення стійкості рівноваги передбачає включення динаміч-них процесів. Якщо в силу дії якихось факторів на ринку встано-виться інша ціна, то чи буде наступний рух ціни у часі спрямова-ний до стану рівноваги і наскільки швидко буде проходити процес пристосування? Початкове збурення (порушення рівноваги) може бути викликане використанням запасів товарів як продавцями, так і покупцями, існуванням запізнень з боку попиту і пропозиції. В дій-сності може існувати декілька цін рівноваги. Велике початкове збурення може хитнути всю систему з одного стану рівноваги до іншого. Проблему стійкості розглядаємо при наявності невеликих початкових збурень.

Якщо ціна встановилася надто низькою, попит переважає про-позицію і ціна підвищується до тих пір, доки не буде досягнутий стан рівноваги. Так як відхилення ціни від її значення в умовах рів-новаги Р — Р Ф 0 , то величини попиту і пропозиції, що очікуються, не будуть рівними. Припустимо, що швидкість зростання ціни про-порційна швидкості зменшення запасів N:

^ = -X™ = -X(S-D) = X{a-$-X{b-a)P,

dt         dt

де N\t) — запаси, що змінюються – часі; X — швидкість реакції, задана позитивна величина. Знак «» означає різноспрямованість змін запасів і ціни. Чим більша X, тим швидша буде реакція ціни

на дефіцит пропозиції. Зробимо підстановку P[t) — Р  для всіх t:

0 — X{a - P) - X{b - a)P . Звідки P — (a - p)/{b - a), тобто знову при-йшли до звичайної характеристики. Р рівномірно і монотонно прямує до Р , якщо  {Ь-а) додатне і в такому випадку рівновага

стійка. Р монотонно віддаляється від Р , якщо (Ь-а) від’ємне, і тоді рівновага нестійка.