Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рівновага попиту і пропозиції : Економічна теорія (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка) : Бібліотека для студентів

Рівновага попиту і пропозиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 

магниевый скраб beletage

Рівновага попиту і пропозиції досягається при перетині кривих попиту і пропозиції.

В точці перетину Е обсяг пропозиції буде дорівнювати обсягу попиту. Обсяги попиту і пропозиції вирівнюються ціною рівноваги даного ринку— Р0, яка однаково задовольняє як покупців, так і продавців. Такий ринок знаходиться у стані рівноваги (рис. 6).

 

Р.

 

Qn = QS

 

Q

 

Рис. 6

За будь-якої ціни, відмінної від ціни рівноваги, баланс попиту і пропозиції та ринкова рівновага порушуються.

При більш низькій ціні надлишок попиту (конкуренція покуп-ців) буде штовхати ціну догори, а при ціні вище рівноважної про-

позиція буде перевищувати попит (конкуренція продавців) і ціна буде знижуватися до рівня рівноваги.

Ціна ринкової рівноваги досягається стихійно, в «автоматично-му режимі». Якщо хтось (монополія чи держава) втручається в процес ціноутворення (як правило, у власних інтересах), ринкова рівновага буде порушуватись. такі ситуації відображено на графіку (рис. 7).

Р L

 

 

P1

P0 P2

 

0          Q1Q2Qd=(?Q2(?       ^Q

Рис. 7

Якщо на ринку первісна ціна була вищою (Р1), тоді виробни-ки спробують виробити і продати більше товару, його пропози-ція зросте (до Ql). Але за такої ціни впаде попит (до Qf), тому утвориться надлишок товару, який на цьому ринку реалізувати не можна. Реалізація можлива лише за умови зміни ціни, тиск на яку в бік зниження здійснює надлишок пропозиції до того моме-нту, поки не буде досягнута ринкова рівновага, тобто до ціни рі-вноваги (Р0).

Протилежна ситуація виникає, коли ціна буде нижчою рівнова-жної (Р2). У цьому випадку виникає дефіцит товару, тому за цієї

ціни попит (Q2) різко зростає і значно перевищує пропозицію (Q2 ), аДже покупці не зможуть купити ту кількість товару, яку б вони могли. Це створює тиск на підвищення ціни, покупці змага-

ються за право купити товар, а виробники зреагують на це підви-щенням ціни і розширенням обсягів виробництва. В кінцевому ре-зультаті ціна знову стане ’івноважною (P0).

Так діє стихійний і обєктивний ринковий механізм ціноутво-рення. Але коли є стійкі обмеження рівня ціни, рівновага такого ринку стихійно і об’єктивно не відновлюється.

МИ7тр„авалаРр™„ГвРа°гаОВа

Велику роль в розробці цих понять зіграв англійський економіст початку XX ст. А. Маршалл. Він розрізняє три типи рівноваги в за-лежності від наявності часу у виробників:

1. Миттєва рівновага, коли пропозиція незмінна. У фірми немає часу змінити пропозицію (рис. 8).

 

P

 

Миттєва рівновага

Q

Рис. 8

2.         Короткострокова рівновага, коли фірми можуть більше виро-бляти продукції на існуючих підприємствах, пристосувавши працю і змінні фактори до умов, що змінилися (рис. 9).

3.         Тривала рівновага, коли фірми можуть відмовитися від ста-рих підприємств або збудувати нові, пристосувавши всі фактори та витрати до ціни, що змінилася. Тоді в даній галузі з’являються нові фірми, ряд інших фірм виходять з галузі (рис. 10).

Pk

 

S,

d     d

 

Короткострокова рівновага Рис. 9

 

Q

 

Pk

 

S

S

d    d

 

L

 

 

Тривала рівновага

Q

Рис. 10

Зростання попиту здійснює різний вплив на ціну в різні періоди. У випадку миттєвої рівноваги збільшення попиту з dd до d'd' (на-приклад, на товар, що швидко псується при незмінній пропозиції SmSm) збільшує ціну з Е до Е' при правильному розподілі пропо-зиції. У випадку короткострокової рівноваги пропозиція 5^5^ зро-стає, кількість підприємств не змінюється, крива попиту переміщу-ється з dd до d'd'. Нова ціна рівноваги Е'' нижча, ніж миттєва ціна Е'. У випадку тривалої рівноваги криві пропозиції SLSL і по-питу d'd' перетинаються в точці кінцевої рівноваги Е''', яка дося-

гається після того, коли всі економічні умови пристосувалися до нового рівня попиту. «Нормальна ціна» Е'''< Е''< Е'.