Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.4. Показники рентабельності : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

16.4. Показники рентабельності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Рентабельність – це відносний показник ефективності виробни-цтва, який характеризує рівень віддачі витрат і ступінь викорис-тання ресурсів. В основі моделі коефіцієнтів рентабельності лежить відношення прибутку (найчастіше в розрахунок показників рента-бельності включають чистий прибуток) або до затрачених засобів, або до виручки від реалізації, або до активів підприємства. Таким чином, коефіцієнти рентабельності показують ступінь ефективності діяльності компанії. Показники рентабельності можна розподілити за групами (табл. 16.3).

Найбільш часто використовуються показники рентабельності активів (капіталу), рентабельності чистих активів, рентабельності власного капіталу і рентабельності реалізації.

В аналітичній роботі також часто повну суму активів замінюють на вартість поточних активів і аналізують рентабельність викорис-тання останніх. Показником прибутку, залежно від конкретних умов діяльності, буруть показники прибутку до оподаткування,

прибутку від звичайної діяльності або чистого прибутку. В зару-біжній практиці, як правило, застосовуються показники прибутку до оподаткування, а деякі організації враховують показники чисто-го прибутку. За активіви (знаменника формули) використовують такі показники:

•          вартість активів на балансі;

•          вартість активів на балансі плюс сума амортизації з активів, які амортизуються;

•          діючі активи;

•          оборотний капітал плюс позаоборотні активи.

Таблиця 16.2

Показники рентабельності

 

Показники рентабельності

 

Формули розрахунку

 

Призначення

 

 

 

x100%;

Рентабельність окремих видів продукції, всієї товарної продукції ви-робництва

 

Прибуток в розрахунку на одиницю продукції Собівартість одиниці продукції

Прибуток в розрахунку на товарний випуск

x 100%;

Собівартість товарної продукції

Балансовий (чистий) прибуток

x 100%

Сума основних

виробничих фондів

і матеріальних оборотних

засобів

 

Характеризує прибутко-вість різних видів про дукції, всієї товарної продукції і рентабель-ність (прибутковість) підприємства. Є осно-вою для встановлення ціни

 

 

 

х100%;

Рентабельність

реалізації

(продажу)

 

Прибуток від продажжу

продукції

Виручка від реалізації

Балансовий прибуток

x100%

Чиста виручка від

реалізації продукції +

доходи від іншої

реалізації

 

Показує, який відсоток прибутку одержує підприємство з кожної гривні реалізації. Є основою для вибору номенклатури продукції, яка випускається

 

 

 

x100%; x 100% ;

Рентабельність

активів

(капіталу)

Рентабель-ність поточних активів

Рентабельність чистих активів

 

Прибуток Сукупні активи

Прибуток

Поточні активи Прибуток

х100%

Чисті активи

 

Ці комплексні показ-ники характеризують віддачу, яка припадає на 1 грн відповідних активів. Відображає ефективність вкладених у підприємство грошо-вих засобів

 

 

Рентабельність

власного

капіталу

 

Чистий прибуток Власний капітал

 

x 100%

 

Характеризує прибуток, який припадає на 1 грн власного капіталу після сплати відсотків за кре -дити і податків. Характе-ризує віддачу або дохід-ність власних засобів