Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.2. Механізм розподілу прибутку підприємства : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

16.2. Механізм розподілу прибутку підприємства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Розподіл прибутку – це відрахування до бюджету і використання його за статтями на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється лише в тій його частині, яка надходить до бюджету різ-ного рівня у вигляді податків та інших обов’язкових платежів. Від-повідно до законодавства, прибуток за вирахуванням усіх податків, отриманий від різних форм господарської діяльності, називається чистим прибутком. Чистий прибуток у розпорядженні підприєм-ства, використовується ним самостійно і спрямовується на подаль-ший його розвиток. Розподіл чистого прибутку підприємства в за-гальному вигляді зображений на рис. 16.1.

Чистий прибуток спрямовується на фінансування виробничого розвитку підприємства, задоволення споживацьких і соціальних потреб, фінансування соціально-культурної сфери, відрахування до фонду оплати праці понад заробітну плату тощо. Частина чисто-го прибутку може бути направлена на благодійні потреби, надання допомоги театральним колективам, організацію художніх виставок тощо. Проте не вся величина чистого прибутку використовується

підприємством на власний розсуд. За рахунок чистого прибутку сплачуються деякі види зборів і податків, наприклад, податок на майно підприємства, збір за право торгівлі тощо. З чистого прибутку сплачуються штрафи за недотримання вимог з охорони довкілля від забруднення, порушення санітарних норм і правил, а також застосо-вуються штрафні санкції в разі приховування прибутку від оподат-кування або внесків до позабюджетних фондів та інших платежів.

 

Прибуток, який підлягає оподаткуванню

 

Податок на прибуток

 

Чистий прибуток

 

 

 

Рис. 16. 1. Розподіл прибутку підприємства

Існує простіший варіант використання чистого прибутку, коли не утворюються планові фонди накопичення та споживання (рис. 16.2).

 

Чистий прибуток підприємства

"           '           '           '                       '           '                       '           '

Фінансов ий резерв  Інвестиції в

розвиток виробництва                    Фінансування

соціально-

культурної сфери                  Відрахування у фонд

оплати праці понад

заробітну плату

            1          '                                                          '                      

            На благодійні потреби                     Деякі види зборів, податків і штрафні санкції       

Рис. 16.2. Механізм використання чистого прибутку підприємства

Нерозподілений прибуток приєднується до статутного капіталу підприємства. Розподіл і використання прибутку мають особливос-ті, зумовлені організаційно-правовою формою підприємства.