Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Дайте характеристику витрат за звичайними видами діяльності.

2.         Перерахуєте витрати, які входять до складу операційних витрат.

3.         У яких випадках виникають надзвичайні витрати?

4.         На які елементи витрат групуються витрати за звичайними вида-ми діяльності для цілей бухгалтерського обліку?

5.         Перерахуєте ознаки класифікації витрат.

6.         Наведіть класифікацію витрат за економічними елементами. Яка роль кошторису витрат на виробництво?

7.         Чи відрізняються поняття «основні витрати» і «прямі витрати»?

8.         Для яких цілей застосовується класифікація витрат за калькуля-ційними статтями? Які витрати формують неповну виробничу і повну виробничу собівартість продукції?

9.         Розкрийте зміст витрат за ступенем залежності від зміни обсягу виробництва. Що включають валові витрати підприємства?

10.       Як розподіляються прямі витрати за окремими статтями кальку-ляції?

11.       Дайте характеристику основним методам розподілу непрямих ви-трат.

12.       Яка методика розробки кошторису витрат на виробництво і реалі-зацію продукції?

Тести для перевірки знань

1.         Що характеризує категорія собівартості продукції в

машинобудівному виробництві:

а)         галузеві витрати;

б)         суспільно необхідні витрати;

в)         індивідуальні витрати підприємства;

г)         середні народногосподарські витрати?

2.         До собівартості продукції машинобудування належать:

а)         поточні витрати на виробництво;

б)         капітальні витрати;

в)         витрати підприємства, виражені в грошовій формі, на

виробництво і реалізацію продукції;

г)         витрати на сировину, матеріали і заробітну плату тих, хто

працює.

3.         Призначення класифікації витрат на виробництво за

економічними елементами:

а)         розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

б)         основа для складання кошторису витрат на виробництво;

в)         розрахунок витрат на матеріали;

г)         визначення витрат на заробітну плату.

4.         Призначення класифікації за калькуляційними статтями витрат:

а)         визначення ціни на заготовку деталей і вузлів;

б)         вирахування прямих і непрямих витрат;

в)         розрахунок собівартості одиниці конкретного виду продукції;

г)         бути основою для складання кошторису витрат на виробництво.

5.         До групи витрат за статтями калькуляції включаються:

а)         сировина і основні матеріали на одиницю продукції;

б)         оплата праці робітників;

в)         амортизація основних виробничих фондів;

г)         паливо і енергія на технологічні цілі.

6.         Неповна виробнича (цехова) собівартість продукції включає

витрати:

а)         цеху на виконання технологічних операцій;

б)         підприємства на виробництво даного виду продукції;

в)         цеху на управління виробництвом;

г)         цеху на виконання технологічних операцій і управління це-

хом.

7.         Повна виробнича собівартість продукції включає:

а)         витрати цеху на виробництво даного виду продукції;

б)         цехову собівартість і загальногосподарські витрати;

в)         витрати на виробництво і збут продукції;

г)         витрати підприємства на управління виробництвом.

8.         Повна собівартість продукції включає:

а)         витрати на виробництво і продаж продукції;

б)         цехову собівартість;

а) виробничу собівартість;

г) витрати підприємства на основні і допоміжні матеріали.

9.         Собівартість або витрати виробництва це:

а)         витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом;

б)         витрати на підготовку виробництва;

в)         сумарні витрати на виробництво і продаж продукції, виражені

в грошовій формі;

г)         витрати, пов’язані з вдосконаленням продукції, підвищенням

кваліфікації працівників.

10.       По відношенню до обсягу виробництва витрати поділяються на:

а)         виробничі і невиробничі;

б)         прямі і непрямі;

в)         змінні і постійні;

г)         поточні і одноразові.