Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7.8. Планування фонду оплати праці : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

7.8. Планування фонду оплати праці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

Заробітна плата — це сума грошових виплат, вартість на-туральної оплати за роботу, виконану найнятими робітниками за трудовим договором (контрактом). Категорія «заробітна плата» має подвійний характер: для найнятого робітника вона є доходом, а для підприємства – частиною витрат виробництва.

Витрати на робочу силу не обмежуються тільки виплатою за-робітної плати. Витрати підприємства на робочу силу включають також витрати на соціальний захист працівників, забезпечення їх житлом і соціально-побутове обслуговування, податки, пов’язані з використанням робочої сили. Відрахування, які здійснюють під-приємства за використання робочої сили, включаються у витрати за статею «Єдиний соціальний податок (внесок)». Це відрахування на соціальне страхування, до пенсійного фонду, на медичне страхуван-ня, галузевий страховий тариф. Заробітна плата є важливим засо-бом мотивації і стимулювання високоефективної трудової діяльнос-ті персоналу підприємства.

Фонд заробітної плати – це загальна сума грошових виплат, вартість натуральної оплати за роботу, виконану робітниками і службовцями за трудовим договором (контрактом), і за структу-рою складається з різних елементів (рис. 7.7).

 

            Фонд заробітної плати ообітників 

                                  

1                                                                    

            Оплата за відрядними розцінкам                           Погодинна оплата за тарифними ставками         

 

           

                                  

           

 

                                                          

            Премії відрядникам                          Премії відрядникам  

 

           

                                  

           

 

            Доплата відрядникам

(прогресивні розцінки,

відхилення від нор-

мальних умов праці)

           

            Доплата за роботу в понаднормовий час 

 

           

                                  

           

 

           

2                      Оплата простоїв

(цілодобових,

внутрішньозмінних)                         Оплата відпусток     

           

                                  

           

 

                                                          

            Винагорода за вислугу років (у ряді галузей)                    .           Надбавки та інші виплати   

 

           

                       

           

 

                                                                      

Рис. 7.7. Склад фонду заробітної плати робітників

За рахунок частини чистого прибутку і заробітної плати на під-приємстві утворюється фонд споживання, який є основою доходів працівників підприємства і включає (рис. 7.8):

•          фонд оплати праці (ФОП) – засоби, нараховані для оплати праці всіх працівників;

•          доходи (дивіденди, відсотки), за акціями і внесків членів тру-дового колективу та майно підприємства (установи, організації);

•          грошові виплати і заохочення.

 

            Фонд споживання   

                                  

1                      '           '                       1

Фонд оплати праці               Доходи (дивіденди й

BiflCOTKH4)             Грошові виплати й заохочення

Рис. 7.8. Структура фонду споживання підприємства

Розрізняють середній дохід і середню заробітну плату робітни-ків. Середній дохід робітників у цілому на підприємстві (установі, організації) нараховується виходячи з суми коштів, які спрямову-ються на споживання (витрат на оплату праці, грошових виплат і заохочень, доходів – дивіденди, відсотки). Середня заробітна плата робітників у цілому на підприємстві (установі, організації) нарахо-вується виходячи з фонду оплати праці робітників, облікового скла-ду (включаючи оплату праці сумісників), винагород за підсумками роботи за рік і одноразових заохочень працівників.

Розрізняють також номінальну і реальну заробітну плату. Номі-нальною називають суму грошей, яку отримує найманий працівник за продаж своєї робочої сили. Під реальною заробітною платою ро-зуміють купівельну силу отриманих за працю грошей, тобто ту кіль-кість різного роду товарів і послуг, яку може купити працівник за свою номінальну заробітну плату.