Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

Загрузка...

ВСТУП            7

ТЕМА 1. ПІДПРИЄМСТВО (ОРГАНІЗАЦІЯ)       9

1.1.      Коротка характеристика та класифікація підприємств      9

1.2.      Структура підприємства       14

1.3.      Внутрішнє середовище підприємства         19

ТЕМА 2. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ, ЇХНІ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ      26

2.1.      Види підприємств, які функціонують у державі     26

2.2.      Цілі та завдання діяльності підприємства  28

2.3.      Юридичні особи: правоздатність, реорганізація й ліквідація       31

2.4.      Види об’єднання підприємств        34

ТЕМА 3. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ  40

3.1.      Структура і зміст зовнішнього середовища підприємства            40

3.2.      Методи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності     42

3.3.      Зовнішньоторговельний контракт  46

ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ       53

4.1.      Механізм і функції управління підприємством       53

4.2.      Управлінські технології         56

4.3.      Організаційні структури управління підприємством        58

ТЕМА 5. РИНОК І ПРОДУКЦІЯ    71

5.1.      Товарне виробництво і ринок         71

5.2.      Державне регулювання ринку (економіки)            74

5.3.      Суб’єкти і види підприємницької діяльності         77

5.4.      Мале підприємництво          79

5.5.      Державна підтримка малого підприємництва       80

ТЕМА 6. ПЛАНУВАННЯ

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ             85

6.1.      Методи та види планування            85

6.2.      Бізнес-план     90

6.3.      Маркетингова діяльність на підприємстві              92

ТЕМА 7. ПЕРСОНАЛ ПІДПРИЄМСТВА,

ПРОДУКТИВНІСТЬ, ОПЛАТА ПРАЦІ      99

7.1.      Персонал (кадри) підприємства      99

7.2.      Розрахунок бюджету робочого часу            104

7.3.      Планування чисельності працівників підприємства         108

7.4.      Продуктивність праці, виробіток і трудомісткість             113

7.5.      Тарифна система оплати праці        119

7.6.      Форми й системи оплати праці       121

7.7.      Безтарифні системи оплати праці  125

7.8.      Планування фонду оплати праці     126

ТЕМА 8. ОСНОВНІ ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА              132

8.1.      Структура й оцінювання основних фондів            132

8.2.      Зношення й амортизація основних фондів            135

8.3.      Показники ефективності використання основних фондів           146

ТЕМА 9. ОБІГОВІ КОШТИ             152

9.1.      Склад і структура обігових коштів  152

9.2.      Визначення потреби в обігових коштах     155

9.3.      Показники ефективності використання обігових коштів              159

ТЕМА 10. НЕМАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

ПІДПРИЄМСТВА     165

10.1.    Поняття і види нематеріальних ресурсів    165

10.2.    Патентно-ліцензійна діяльність підприємств        169

10.3.    Оцінювання та амортизація нематеріальних активів підприємства       171

ТЕМА 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

ПІДПРИЄМСТВА     177

11.1.    Інвестиції та інвестиційний проект            177

11.2.    Методи оцінювання ефективності інвестиційних проектів         183

11.3.    Оцінювання ефективності інвестиційних проектів методом дисконтування    188

ТЕМА 12. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  196

12.1.    Загальна характеристика та види інноваційних процесів на підприємстві       196

12.2.    Реалізація інноваційного процесу на підприємстві           198

12.3.    Науково-технічна підготовка виробничих нововведень              200

12.4.    Оцінка економічної ефективності нововведень     203

ТЕМА 13. ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

І ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА  208

13.1.    Виробнича потужність підприємства         208

13.2.    Методика розрахунку виробничої потужності       212

13.3.    План виробництва продукції           214

13.4.    Валова і реалізована продукція        217

ТЕМА 14. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ          222

14.1.    Форми, типи і методи організації виробництва    222

14.2.    Потоковий метод організації виробництва            225

14.3.    Партіонний та індивідуальний методи організації виробництва            227

14.4.    Організація виробництва в допоміжних і обслуговувальних підрозділах підприємства          230

14.5.  Характеристика та основні групи показників

якості продукції          232

ТЕМА 15. ВИТРАТИ НА ВИРОБНИЦТВО

ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОДУКЦІЇ       238

15.1.    Поняття про витрати і класифікація витрат підприємства           238

15.2.    Собівартість продукції           240

15.3.    Калькулювання собівартості продукції       244

15.4.    Кошторис витрат на виробництво і реалізацію продукції            248

ТЕМА 16. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА              253

16.1.    Прибуток і доходи підприємства     253

16.2.    Механізм розподілу прибутку підприємства          256

16.3.    Методи планування прибутку підприємства         257

16.4.    Показники рентабельності  259

ТЕМА 17. НЕСПРОМОЖНІСТЬ (БАНКРУТСТВО)

ПІДПРИЄМСТВ        265

17.1.    Суть банкрутства       265

17.2.    Процедура банкрутства, запобігання банкрутству            267