Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Запитання і завдання для самоперевірки : Економіка підприємства : Бібліотека для студентів

Запитання і завдання для самоперевірки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 

магниевый скраб beletage

1.         Назвіть види комерційних організацій і охарактеризуйте їхні особливості.

2.         Назвіть види некомерційних організацій.

3.         Чим відрізняються комерційні організації від некомерційних?

4.         Назвіть основні форми власності.

5.         Назвіть ознаки класифікації підприємств.

6.         Назвіть основні організаційно-правові форми підприємств.

7.         У чому причина збереження державної форми власності й від-повідно державних підприємств? Назвіть їхні види.

8.         Як здійснюється реорганізація юридичної особи?

9.         Яким документом закріплюється правонаступництво при пере-рахованих вище видах реорганізації?

10.       У яких випадках юридична особа може бути ліквідованою?

11.       Який порядок ліквідації юридичної особи? Яка послідовність дій під час ліквідації юридичної особи?

12.       Який порядок черговості задоволення вимог кредиторів в разі ліквідації юридичної особи?

13.       Які види об’єднань існують, у чому їхня суть та різниця?

Тести для перевірки знань

1.         Підприємства за формою власності класифікуються на:

а)         унітарні, приватні;

б)         індивідуальні, малі;

в)         колективні, муніципальні;

г)         державні;

2.         За характером процесу перероблення сировини підприємства

класифікуються на:

а)         з аналітичним процесом виробництва;

б)         з непрямим процесом виробництва;

в)         із синтетичним процесом виробництва;

г)         з прямим процесом виробництва.

3.         За методами організації виробничого процесу підприємства кла-

сифікуються на:

а)         безперервний;

б)         поточний;

в)         партіонний;

г)         одиничний.

4.         Відкриту передплату на акції, що випускаються, проводить:

а)         товариство з обмеженою відповідальністю;

б)         відкрите акціонерне товариство;

в)         виробничий кооператив;

г)         командитне товариство.

5.         Вищим органом управління акціонерним товариством є:

а)         наглядова рада;

б)         ревізійна комісія;

в)         загальні збори акціонерів;

г)         рада директорів.

6.         Унітарне підприємство – це комерційна організація:

а)         наділена правом власності на майно, закріпленим за ним

власником;

б)         не наділена правом власності на майно, закріпленим за ним

власником;

в)         частково наділена правом власності на майно, закріпленим

за ним власником;

г)         яка наділяється правом власності на майно на думку власника.

7.         Некомерційні організації – це юридичні особи, головною

метою яких є:

а)         розподіл прибутку між засновниками;

б)         отримання прибутку;

в)         задоволення матеріальних, духовних або інших немате-

ріальних потреб, соціальних, благодійних, культурних, освітніх

або інших суспільно корисні цілей;

г)         задоволення тільки матеріальних потреб.

8.         Холдингова компанія – це підприємство:

а)         яке володіє контрольними пакетами акцій інших підпри-

ємств;

б)         яке займається збутом продукції;

в)         контролюєче виробництво одного виду товару;

г)         яке здійснює страхову діяльність.

9.         До складу фінансово-промислової групи можуть входити:

а)         тільки комерційні організації;

б)         тільки некомерційні організації;

в)         комерційні й некомерційні організації, за винятком гро-

мадських і релігійних організацій (об’єднань);

г)         громадські організації.

10. Консорціум – це об’єднання підприємств для здійснення проектів:

а)         на тимчасовій основі;

б)         на постійній основі;

в)         на один рік;

г)         на 10 років.

Використана та рекомендована література

1.         Вищий господарський суд України. Інформаційний лист № 01-8/447 від 17. 04. 2002 р.

2.         Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навч. посібник / О.О. Геть-ман, В.М. Шаповал. – К.: ЦНЛ, 2006. – 249 с.

3.         Господарський кодекс України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19—20, № 21–22, ст.144)

4.         Долгоруков Ю. Збільшення частки сучасних підприємств – важливий напрям промислової політики / Ю. Долгоруков, І. Падерін // Економі-ка України. – 2005. – №2. – С. 24–28.

5.         Доходы корпораций. Размеры общего национального долга. // Деловые США. – 2004. – №3.– С. 3–4.

6.         Економіко-корпоративні основи підприємств: Навч. посібник / В.І. Павлов, І.І. Пилипенко, Н.В. Павліха, І.С. Скороход; За ред. І.І. Пили-пенка. – Київ:ІВЦ Держкомстату України, 2005. – 378 с.

7.         Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” // Фінансова справа. – 2003. – Липень (№13–14). – С. 4.

8.         Зятковський І.В. Оцінка ефективності власності в умовах трансфор-маційної економіки // Фінанси України. – 2006. – №6. – С. 129–142.

9.         Каїра З.С. Роль підприємств малого і середнього бізнесу в трансфор-мації економіки України // Економіка промисловості. – 2004. – №4 (26). – С. 190 – 197.

10.       Майборода В. Механізм фінансування малих і середніх підприємств // Вісник Київського національного торговельно-економічного універси-тету. – 2006. – №5. – С. 15–21.