Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

магниевый скраб beletage

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Структура підприємства  2. Організаційна структура підприємства

3. Ланка управління 4. Щабель управління

5. Лінійні зв’язки       6. Функціональні зв’язки

7. Міжфункціональні зв’язки           8. Лінійна структура

9. Функціональна структура            10. Лінійно-функціональна структура

11. Дивізіональна структура            12. Проектна організаційна структура

13. Матрична організаційна структура      14. Оптимальний розмір підприємства

15. Виробнича структура підприємства    16. Предметна виробнича структура

17. Технологічна виробнича структура      18. Цех

19. Виробнича дільниця      20. Робоче місце

A)        зв’язки, що виникають між підрозділами та керівниками різних

рівнів управління.

Б) зв’язки між підрозділами одного рівня управління.

B)        зв’язки, що характеризують взаємодію керівників які викону-

ють певні функції на різних рівнях управління, але між ними не

існує адміністративного підпорядкування.

Г) виокремлення великих автономних виробничо-господарських підрозділів і відповідних рівнів управління з наданням цим під-розділам оперативно-виробничої самостійності й перенесенням на цей рівень відповідальності за отримання прибутку.

Д) фіксовані взаємозв'язки, що існують між його підрозділами та працівниками.

Е) тимчасове організаційне утворення для вирішення конкретного комплексного завдання.

Ж) структура, що має певний ступінь замкнутості та визначає послі-довність використання засобів праці у технологічному процесі, за-стосування високопродуктивного обладнання, інструментів тощо.

З) відокремлений підрозділ з чітко визначеними функціями.

К) сукупність ланок на певному рівні ієрархії управління, комплекс цехів, ферм, бригад, ділъниць, інших виробничих nідрозділів підnриємства і форми їх взаємозв'язку.

Розділ 4. Структура підприємства

Л) ґрунтується на єдності розпорядження і кваліфікованому здій-сненні функцій управління спеціальним апаратом підприєм-ства.

М) заснована на підпорядкованості виробничих підрозділів (вико-навців) одночасно лінійним керівникам і загальному персоналу управління.

Н) структура, що визначає чітку технологічну відокремленість, при якій у кожному підрозділі здійснюються однорідні технологічні процеси з виробництва різного кінцевого продукту.

О) категорія, що відображає склад його виробничих та управлін-ських підрозділів, систему взаємозв’язків щодо обміну матері-альними та інформаційними потоками між ними.

П) найменша адміністративно-виронича ланка, у якій колектив працівників здійснює комплекс предметно або технологічно спеціалізованих робіт.

Р) закріплення в організаційній побудові підприємства двох на-прямів керівництва, двох організаційних альтернатив.

С) місце, оснащене засобами праці відповідно до характеру його спеціалізації.

Т) величина, яка за даного розвитку техніки та технологій, а також конкретних умов місцезнаходження та навколишнього середо-вища забезпечує виробництво і реалізацію продукції з мінімаль-ними витратами.

У) структура, що заснована на зосередженні усіх виробничих і управлінських функцій у керівника.

Ф) відносно адміністративно та територіально відокремлений під-розділ підприємства, в якому здійснюється комплекс робіт від-повідно до внутрішньозаводської спеціалізації.