Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

А

Абсолютна ефективність, 190

Абсолютне вивільнення оборотних коштів, 74

Адвалорем, 153

Адміністративна функція підприємства, 5

Активна частина основних засобів, 40

Акцизний збір, 208

Акціонерне товариство, 9

Анкета, 165

Ануїтет, 129

Апарат управління підприємством, 29

Асортимент товарів, 165

Асоцiацiя, 9

Аукціон, 153

Б

Банкрутство, 214 Бартерні операції, 17 Бізнес-план, 35 Бренд, 165 Бюджет, 177 Бюджетування, 177

В

Валові капітальні вкладення, 190

Валютний ризик, 199

Велике підприємство, 9

Винахід, 59

Виробіток, 88, 91

Виробнича (технологічна) структура основних засобів, 40

Виробнича дільниця, 22

Виробнича кооперація, 17

Виробнича потужність, 40

Виробнича программа, 45

Виробнича собівартість виготовленої продукції, 141

Виробнича структура підприємства, 22

Виробничий процес, 116

Виробничий ризик, 199

Виробничий цикл, 116

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Виробничі запаси, 74

Виробничо-технічна єдність підприємства, 5

Виручка від реалізації, 177

Витрати майбутніх періодів, 74

Вихідна виробнича потужність, 40

Відкрита ліцензія, 208

Відновний ремонт, 40

Відносне вивільнення оборотних коштів, 74

Відособлений проект, 129

Відрядна заробітна плата, 102

Влада, 29

Власні оборотні кошти, 74

Внутрішні витрати, 141

Внутрішній ризик, 199

Вхідна виробнича потужність, 40

Г

Галузева собівартість, 208

Генеральна ліцензія, 199

Геополітичний ризик, 208

Глобальні квоти, 208

Грошовий потік, 129

Грошові надходження підприємств, 177

Грошові потоки, 177

Грошові фонди, 177

Групові квоти, 208

Гудвіл, 59

Д

Декорт, 153

Демографічний ризик, 159 Демпінг, 153

Державне регулювання цін, 153 Дивізіональна структура, 22 Дисконтування, 129 Диференціація товару, 165 Дійсний фонд часу, 40 Діюче устаткування, 40 Довгостроковий план, 35 Довгострокові забов’язання, 177

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівни-ків, 102

Предметний покажчик

Договір, 17

Додаткова заробітна плата, 102 Допоміжні процеси, 116 Дохід від участі в капіталі, 177

Е

Економічна ефективність, 190

Економічна єдність підприємства, 5

Економічна життєздатність, 214

Економічний механізм підприємницької діяльності, 17

Економічні витрати, 141

Ексклюзивний збут, 165

Ефект, 190

Ефективність підприємства, 190

Ж

Життєвий цикл, 129 Життєвий цикл товару, 165

З

3акономірності управління, 29 Загальноорганізаційний план, 35 Зазначення походження товару, 59 Заробiтна плата, 102 Зворотні відходи, 141 Знижка, 153 Зовнішні витрати, 141 Зовнішній ризик, 199 Зовнішньо-економічна діяльність, 208 Зовнішньоторговельна ціна, 153

І

Інвестиційний проект, 129 Інвестиційний ризик, 199 Індивідуальна собівартість, 141 Індивідуальні квоти, 208 Інженерно-технічні працівники (ІТП), 88 Інноваційне підприємство, 17 Інноваційний ризик, 199 Інструментальне господарство, 116 Інтелектуальна власність, 59

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Інтенсивний збут, 165 Інтенсивність обороту, 88 Інтенсивність обороту із прийняття, 88 Інфляційна премія, 129 Інфляційний ризик, 199 Інші працівники управління, 88

К

К

Калькуляція, 141 Канал розподілу, 165 Капітальний ремонт, 40 Кваліфікація, 88 Квотування, 208 Керівник, 29 Керівники, 88 Ковзна ціна, 153 Коефіцієнт вибуття, 44

Коефіцієнт використання календарного (режимного, планово-го) фонду часу, 40

Коефіцієнт завантаження оборотних коштів, 74

Коефіцієнт загального зносу, 44

Коефіцієнт залучення устаткування до виробництва, 40

Коефіцієнт змінності роботи обладнання, 46

Коефіцієнт змінності роботи устаткування, 40

Коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування, 40

Коефіцієнт морального зносу, 43

Коефіцієнт оборотності, 74

Коефіцієнт оновлення, 44

Коефіцієнт сталості, 91

Коефіцієнт фізичного зносу, 43

Колективний договір, 5

Командитне товариство, 9

Комерційна таємниця, 59

Комерційна функція підприємства, 5

Комерційний ризик, 199

Компаундування, 129

Комплексні витрати, 141

Конкурентна перевага, 165

Конкурентноздатність підприємства, 165

Конкурентноздатність товару, 165

Конкуренція, 165

Предметний покажчик

Консорцiум, 9

Контрактна ціна, 153

Контроль як функція управління, 29

Концепція проекту, 129

Концерн, 9

Корисна модель, 59

Корпоративне підприємство, 9

Корпорацiя, 9

Кошторис, 141

Критична точка виробництва (точка беззбитковості), 141

Л

Ланка управління, 22 Лінійна структура, 22 Лінійні зв’язки, 22

Лінійно-функціональна структура, 22 Ліцензія, 59

М

Майбутня вартість грошей, 129

Мале підприємство, 9

Маркетингові дослідження, 165

Масове виробництво, 116

Матеріальна мотивація праці, 102

Матрична організаційна структура, 22

Матричний проект, 129

Мегапроект, 129

Мета підприємства, 5

Механізм управління, 29

Митна вартість товарів, 208

Митні збори, 208

Міжнародна підприємницька діяльність, 208

Міжнародне спільне підприємство, 208

Міжфункціональні зв’язки, 22

Мінімальна заробітна плата, 102

Місія підприємства, 5

Молодший обслуговуючий персонал, 88

Монопроект, 129

Мотивація, 102

Мультипроект, 129

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Н

Напівфабрикати власного виготовлення, 174

Наступальний план, 35

Національна конкурентноздатність, 165

Наявне устаткування, 40

Невизначеність, 199

Незавершене виробництво, 74

Нематеріальна мотивація праці, 102

Нематеріальні активи, 59

Нематеріальні ресурси, 59

Непотокове виробництво, 116

Непрямі інвестиції, 190

Несистемний ризик, 199

Норма витрат матеріальних ресурсів, 74

Норма оборотних коштів, 74

Норматив оборотних коштів, 74

Ноу-хау, 59

О

Об’єкти авторських та суміжних прав, 59

Об’єкти промислової власності, 59

Об'єкт калькулювання, 141

Оборонний план, 35

Оборот кадрів, 88

Оборотні виробничі засоби, 74

Оборотні кошти, 74

Оборотні фонди, 74

Обслуговуючі процеси, 116

Овердрафт, 177

Одиничне виробництво, 116

Оперативна реструктуризація, 214

Оперативне планування, 35

Оперативний план, 35

Операція, 116

Оптимальний розмір підприємства, 22

Оптова ціна підприємства, 153

Оптова ціна промисловості, 153

Організаційна єдність підприємства, 5

Організаційна структура підприємства, 22

Організаційний механізм підприємницької діяльності, 17

Організаційно - правова реструктуризація, 214

Предметний покажчик

Організаційно-супровідна функція підприємницької діяльності, 17

Організація як функція управління, 29

Основна заробітна плата, 102

Основні засоби, 40

Основні процеси, 116

Оферта, 153

П

Пасивна частина основних засобів, 40

Патент, 59

Переконання, 29

Персонал, 88

Підготовчий (технологічний) запас, 74

Підприємництво, 17

Підприємство, 5

Підрядне виробництво, 17

План розвитку підприємства, 35

Планування, 35

Платіжне доручення, 177

Повне товариство, 9

Позиціонування, 165

Попит, 165

Посадовий оклад, 102

Постановка цілей, 29

Постійні витрати, 141

Потокова лінія, 116

Потокове виробництво, 116

Поточний запас, 74

Почасова заробітна плата, 102

Працівники управління (службовці), 88

Предметна виробнича структура, 22

Прибуток, 177

Принципи управління, 29

Програма санації, 214

Продуктивність праці, 88

Проект, 129

Проектна організаційна структура, 22

Проектне фінансування, 17

Проектний аналіз, 122

Промисловий зразок, 59

Просте товариство, 9

Прості витрати, 141

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Професіонали, 88 Професія, 88 Прямі інвестиції, 190

Р

Разова ліцензія, 208

Раціоналізаторська пропозиція, 59

Реальна ефективність, 190

Реальні інвестиції, 190

Режимний фонд часу, 44

Резервний (страховий запас), 74

Резюме проекту, 129

Реклама, 165

Ремонт основних фондів, 40

Ремонтне господарство, 116

Реструктуризація, 214

Ресурсна функція підприємницької діяльності, 17

Ризик, 199

Рівень плинності, 88

Рівноважна ціна, 153

Робітники, 88

Робоче місце, 22

Роздрібна ціна, 153

Розрахункова ефективність, 190

С

Санація, 214

Світова ціна, 153

Сегментування ринку, 165

Сектор економіки, 5

Селективний збут, 105

Середньорічна вартість основних засобів,

Середньорічна виробнича потужність, 67

Серійне виробництва, 116

Синдикат, 9

Система оплати праці, 102

Системний ризик, 199

Собівартість, 141

Собівартість реалізованої продукції, 141

Соціальна ефективність, 190

Соціальний механізм підприємницької діяльності, 17

Спекулятивний ризик, 199

Предметний покажчик

Ставка проценту, 129

Статут, 5

Стиль управління, 29

Стратегічна реструктуризація, 214

Стратегічне планування, 35

Стратегічні рішення, 35

Стратегія, 35, 214

Страховий ризик, 199

Структура підприємства, 22

Структура собівартості, 141

Суб’єкти підприємницької діяльності, 17

Суміжні права, 59

Т

Такт потокової лінії, 116

Тактичне планування, 35

Тариф, 153

Тарифікація робіт, 102

Тарифікація робітників, 102

Тарифна система, 102

Тарифна сітка, 102

Тарифна ставка, 102

Тарифний коефіцієнт 102

Тарифний розряд, 102

Творча функція підприємницької діяльності, 17

Теперішня вартість грошей, 129

Технічна реструктуризація, 214

Технічна функція підприємства, 5

Технічні службовці, 122

Технологічна виробнича структура, 22

Тип виробництва, 116

Товар, 185

Товариство з обмеженою відповідальністю, 9

Товарний знак, 59

Торгова марка, 59

Транспортне господарство, 116

Транспортний запас, 74

Трест, 19

Трудомісткість, 122

 

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

У

Унiтарне підприємство, 9 Управління, 29 Управління за контрактом, 17 Управлінська реструктуризація, 214 Установлене устаткування, 40 Учні, 122

Ф

Фахівці, 122

Фінанси підприємств, 177 Фінансова діяльність, 177 Фінансова життєздатність, 177 Фінансова стратегія, 177 Фінансова функція підприємства, 5 Фінансове планування, 177 Фінансовий ризик, 199 Фінансові інвестиції, 177, 190 Фінансові ресурси, 177 Фірмове найменування, 59 Фонд заробітної плати, 102 Фондовіддача, 40 Фондомісткість, 40 Фондоозброєність, 40 Функціональна структура, 22 Функціональний проект, 129 Функціональні зв’язки, 22 Функція координації, 29 Функція планування, 29 Функція регулювання, 29 Функція управління, 29

Х

Холдинг, 9

Ц

Цех, 22

Ціль управління, 29 Ціна, 153 Цінова війна, 153

Предметний покажчик

Цінова дискримінація, 153 Ціноутворення, 153

Ч

Час виконання основних операцій, 116 Час перерв, 116

Час технологічного обслуговування, 116 Чистий прибуток, 177

Щ

Щабель управління, 22

Ю

Юридична особа, 5 Юридичний ризик, 199