Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Реструктуризація підприємства – це:

а)         система заходів, що здійснюється під час провадження в

справі про банкрутство з метою запобігання визнання борж-

ника банкрутом та його ліквідації;

б)         система заходів щодо відновлення платоспроможності

боржника, які може здійснювати власник майна боржника,

інвестора, з метою запобігання банкрутству боржника шля-

хом реорганізаційних та інвестиційних заходів;

в)         здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних,

правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію під-

приємства, що сприятиме його фінансовому оздоровленню.

2.         Вкажіть основні завдання реструктуризації підприємства:

а)         створення й відокремлення нових структурних підрозділів;

б)         оперативне забезпечення виживання підприємства;

в)         удосконалення управління грошовими потоками;

г)         оперативне зниження дебіторської заборгованості;

д)         відновлення конкурентоспроможності підприємства на ринку.

3.         За формами реструктуризація поділяється на:

а)         оперативну;

б)         тактичну;

в)         фінансову;

г)         стратегічну.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

4.         До заходів оперативної реструктуризації можна віднести:

а)         зміну окремих складових організаційної структури підприємства;

б)         впровадження нових технологій;

в)         розробку нових видів продукції;

г)         зменшення обсягу оборотних активів шляхом виявлення та

реалізації зайвих запасів;

д)         удосконалення управління грошовими потоками.

5.         Основними  шляхами  стратегічної  реструктуризації  можуть

бути:

а)         підвищення контролю за якістю продукції та витрачанням

фінансових ресурсів;

б)         реструктуризація організаційної структури підприємства та

реструктуризація власності;

в)         пошук нових ринків збуту;

г)         удосконалення організації виробництва;

д)         підвищення кваліфікації персоналу.

6.         Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних за-

ходів, спрямованих на зміну структури підприємства, називають:

а)         реструктуризацією;

б)         санацією;

в)         ліквідацією;

г)         фінансовим оздоровленням.

7.         Реструктуризація на мікрорівні спрямовується на:

а)         розвиток ринкової інфраструктури;

б)         реорганізацію неплатоспроможних підприємств;

в)         зменшення витрат підприємства на виробництво і збут про-

дукції;

г)         підвищення продуктивності праці на підприємстві.

8.         Зовнішніми причинами, які спонукають процес реструктуриза-

ції підприємства, можуть бути:

а)         політика уряду;

б)         технологічний процес;

в)         докорінні зміни на ринках розвинутих країн;

г)         зміна соціально-економічних систем.

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

9.         Реструктуризаційні зміни, які проводяться на підприємстві сто-

суються:

а)         нововведень;

б)         ко