Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 21. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 21. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Банкрутство          2. Оперативна реструктуризація

3. Стратегічна реструктуризація     4. Стратегія

5. Фінансова життєздатність           6. Санація

7. Економічна життєздатність         8. Технічна реструктуризація

9. Управлінська реструктуризація   10. Програма санації

11. Організаційно – правова реструктуризація     12. Реструктуризація

A)        здійснення організаційно-економічних, правових, технічних за-

ходів, спрямованих на зміну структури підприємства, управлін-

ня ним, форм власності, організаційно-правових форм.

Б) комплекс заходів, спрямований на зниження усіх видів витрат і швидке збільшення обсягу збуту продукції та обороту капіталу.

B)        комплекс заходів, спрямований на забезпечення довготерміно-

вої конкурентоспроможності підприємства.

Г) процеси комерціалізації, корпоратизації, зміни організаційної структури та власника державного підприємства.

Д) процес забезпечення такого стану виробництва, за якого воно досягає відповідного рівня виробничого потенціалу, техноло-гії, «ноу-хау», управлінських навичок, кваліфікації персоналу, ефективних систем постачання й логістики, тобто всього того, що дає підприємству змогу виходити на ринок з ефективною та конкурентоспроможною продукцією.

Е) процес підготовки та перепідготовки персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміна його організаційної структури, менеджменту, технологічної, ін-новаційної та маркетингової політики.

Ж) стан, при якому продукція підприємства, його капітальні і по-точні витрати, рівень продажу й цінова політика забезпечують такий рівень економічної рентабельності підприємства, що від-повідає сучасним умовам господарювання.

З) стан, при якому суб’єкт господарювання матиме таку структу-ру балансу підприємства, за якої показники ліквідності і плато-спроможності задовольняють вимоги ринку.

Розділ 21. Реструктуризація підприємства

И) комплекс послідовних взаємопов’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного, соціаль-ного характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарю-вання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності.

К) система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід під-приємства з кризи.

Л) узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей через координацію та розподіл ресурсів підприємства.

М) пов’язана з браком активів у ліквідній формі неспроможність юридичної особи суб’єкта підприємницької діяльності задоволь-нити в установлений для цього строк пред’явлені до нього з боку кредиторів вимоги та виконати зобов’язання перед бюджетом.