Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
РОЗДІЛ 20. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 20. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Відкрита ліцензія   2. Митні збори

3. Міжнародне спільне підприємство        4. Зовнішньоекономічна діяльність

5. Квотування           6. Індивідуальні квоти

7. Акцизний збір       8. Митна вартість товарів

9. Міжнародна підприємницька діяльність           10. Глобальні квоти

11. Групові квоти      12. Генеральна ліцензія

13. Разова ліцензія   

A)        діяльність суб’єктів господарської діяльності України та інозем-

них суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємо-

відносинах між ними, що має місце як на території України, так

і за її межами.

Б) діяльність, що здійснюється через науково-технічну, виробни-чу, торговельну, сервісну та іншу взаємо корисну співпрацю суб’єктів господарювання двох чи більше країн.

B)        організаційно-правова форма поєднання зусиль різнонаціональ-

них партнерів у сферах інвестування, управління, виробництва

продукції чи надання послуг, торгівлы, використання доходів,

розподілу підприємницьких ризиків тощо.

Г) відкритий дозвіл на експортні (імпортні) операції з певним товаром (товарами) та/або з певною країною (групою країн) протягом періоду дії режиму ліцензування цього товару (товарів);

Д) разовий дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції конкретним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності на період, не менший ніж необхідний для здійснення екс-портної (імпортної) операції;

Е) дозвіл на експорт (імпорт) товару протягом певного періоду (але не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу.

Ж) встановлення режиму видачі індивідуальних ліцензій, причому загальний обсяг експорту (імпорту) за цими ліцензіями не пови-нен перевищувати обсягу встановленої квоти.

Розділ 20. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

З) квоти, що встановлюються для товару (товарів) без зазначення конкретних країн (груп країн), в які товар (товари) експортуєть-ся або з яких він (вони) імпортується;

И) квоти, що встановлюються для товару із зазначенням групи кра-їн, у які товар експортується або з яких він імпортується;

К) квоти, що встановлюються для товару із зазначенням конкрет-ної країни, у яку товар може експортуватись або з якої він може імпортуватись.

Л) непрямий податок на окремі товари (продукцію), визначених законом як підакцизні, який стягується під час здійснення обо-ротів з продажу таких товарів (продукції), вироблених на мит-ній території України, або при імпортуванні (ввезенні) таких товарів (продукції) на митну територію України.

М) заявлена декларантом або визначена митним органом вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, яка обчислюється на момент перетинання товарами митного кордо-ну України.

Н) сума коштів, що стягуються за митне оформлення товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України, а також за перебування їх під митним контролем; їх розмір встановлює Кабінет Міністрів України.