Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 19. РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 19. РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Демографічний ризик      2. Виробничий ризик

3. Юридичний ризик           4. Фінансовий ризик

5. Несистемний ризик         6. Інвестиційний ризик

7. Страховий ризик  8. Комерційний ризик

9. Невизначеність     10. Геополітичний ризик

11. Ризик        12. Системний ризик

13. Спекулятивний ризик    14. Інноваційний ризик

15. Зовнішній ризик  16. Інфляційний ризик

17. Валютний ризик 18. Внутрішній ризик

A)        можливість змін глобального характеру (світова міграція робочої

сили, поява хвороб, що загрожують життю цілого людства і т.п.).

Б) пов'язаний з можливістю невиконання підприємством своїх зобов’язань за контрактом або договором із замовником.

B)        ризик, що виник в певній країні, і впливає на діяльність тільки її

суб’єктів господарювання.

Г) можливість зміни демографічної ситуації, які існують як у фор-мі самостійних ризиків, так і спричинені виникненням інших ризиків.

Д) ризик, джерело виникнення якого для внутрішніх виробників перебуває за межами їх країни.

Е) ризик, пов'язаний із можливістю знецінення інвестиційно-фінансового портфеля, який містить як власні цінні папери, так і придбані.

Ж) ризик відхилення від мети у разі вкладання коштів у виробни-цтво інноваційного продукту, науково-дослідні та конструктор-ські роботи.

З) ризик, пов’язаний зі зниженням обсягів реалізації товарів, що спричинено зміною кон’юнктури, підвищенням закупівельної ціни, непередбаченим зниженням обсягу закупівель, втрати то-вару в процесі обігу і т.п.

И) недостатність і/або неточність інформації про умови реалізації того чи іншого рішення (проекту), в тому числі пов’язані з ними витрати та результати.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

К) ризик, який не властивий даній системі, ступінь впливу якого може бути зведено до можливого мінімуму (нуля).

Л) будь-яка подія або дія, що може несприятливо відобразитися на досягненні підприємством його бізнес-цілей і завадити йому успішно реалізувати свою стратегію.

М) ризик, що зумовлений самою системою, і ступінь його впливу не може бути знижений.

Н) імовірність здобуття як позитивного, так і негативного резуль-тату (фінансові ризики).

О) ризик, пов'язаний з адекватністю формування страхових тари-фів, азартною методологією страхування.

П) ризик, що обумовлений ймовірністю втрат внаслідок здійснення підприємством фінансової діяльності в умовах невизначеності.

Р) ризик, обумовлений непередбачуваністю інфляції, оскільки по-милковий темп інфляції, закладений у ставку дисконтування може значно викривити значення показника ефективності реа-лізації того чи іншого рішення (проекту).

С) ризик втрат фінансових ресурсів внаслідок непередбачуваних коливань валютних курсів.

Т) ризик, пов'язаний з неправильним чи неправомірним оформленням документів, укладанням угод чи трактуванням норм правових актів.