Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_4072ce135b0b79884c6f85605137e5ff, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Грошовий вираз вартості товару - це:

а)         дохід;

б)         прибуток;

в)         ціна;

г)         виручка від реалізації товару.

2.         Процес встановлення цін на товари і послуги - це:

а)         ціноутворення;

б)         ціновий механізм;

в)         планування;

г)         жодної вірної відповіді.

3.         Найважливішими принципами ціноутворення є:

а)         гнучкість, адаптивність, цілеспрямованість;

б)         науковість, безперервність, цільова спрямованість;

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

в)         безперервність, керованість, підпорядкованість;

г)         керованість, цільова спрямованість, адаптивність.

4.         До основних умов здійснення процесу ціноутворення на підпри-

ємстві відносять:

а)         економічну самостійність;

б)         комерційні умови діяльності;

в)         рівновагу на ринку;

г)         всі перелічені відповіді вірні.

5.         Ціна, за якою підприємство реалізує вироблену продукцію

оптово-збутовим організаціям, за державним контрактом, посе-

редницьким та іншим підприємствам і організаціям – це:

а)         збутова ціна;

б)         трансфертна ціна;

в)         оптова ціна підприємства;

г)         вільна ціна.

6.         Ціна, за якою здійснюється розрахунок з кінцевим споживачем

товару – це:

а)         роздрібна ціна;

б)         відпускна ціна;

в)         оптова ціна;

г)         оптова ціна промисловості.

7.         Ціна, за якою підприємства та організації-споживачі закупову-

ють продукцію у постачальницько-збутових організацій – це:

а)         оптова ціна підприємства;

б)         роздрібна ціна;

в)         закупівельна ціна;

г)         оптова ціна промисловості.

8.         Ціна, яка змінюється впродовж дії контракту узгодженими сто-

ронами способом, називається:

а)         твердою;

б)         контрактна;

в)         ковзною;

г)         кінцева.

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

9.         Сукупність економічних елементів, які виражені абсолютним

значенням у грошовому виразі – це:

а)         склад ціни;

б)         структура ціни;

в)         система ціни;

г)         вірної відповіді немає.

10.       Співвідношення окремих складових елементів ціни в загально-

му її рівні – це:

а)         склад ціни;

б)         структура ціни;

в)         система ціни;

г)         вірної відповіді немає.

11.       Державне регулювання цін спрямоване на забезпечення:

а)         збалансування ринку засобів виробництва і предметів споживання;

б)         розширення сфери застосування вільних цін;

в)         створення необхідних економічних гарантій для виробників;

г)         усі перелічені відповіді вірні.