Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 15. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 15. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПРОДУКЦІЮ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Рівноважна ціна    2. Ціна

3. Зовнішньоторговельна ціна        4. Оптова ціна підприємства

5. Державне регулювання цін         6. Ціноутворення

7. Оферта       8. Декорт

9. Світова ціна          10. Контрактна ціна

11. Демпінг    12. Оптова ціна промисловості

13. Цінова війна        14. Адвалорем

15. Роздрібна ціна     16. Ковзна ціна

17. Тариф       18. Аукціон

19. Знижка     20. Цінова дискримінація

A)        метод розрахунку за товари та послуги, які переміщують через кордон,

з урахуванням відстані перевезення та ціни цих товарів або послуг.

Б) продаж товарів і майна з прилюдних торгів у заздалегідь визна-чений час і в певному місці; покупцем стає той, хто запропонує найвищу ціну. У разі встановлення нижчої ціни на товар, ніж спочатку запропонована, цей товар може бути знятий з торгів.

B)        зниження ціни товарів у разі їх дострокової оплати або невико-

нання умов угоди.

Г) експорт товарів за значно нижчими цінами, ніж на внутрішньо-му і світовому ринках, з метою витіснення конкурентів.

Д) діяльність держави, спрямована на встановлення і збереження такого рівня цін, який забезпечував би рентабельну діяльність суб’єктів господарювання, паритет цін різних галузей народного господарства, реальність заробітної плати, стійкість валюти та інші економічні параметри в державі.

Е) умова договору, що визначає розмір зменшення базової ціни то-вару, вказаної у договорі.

Ж) ціна на експортні та імпортні товари, яка встановлюється за вза-ємним договором між продавцем та покупцем товару.

З) це ціна, яка змінюється впродовж дії контракту визначеним сто-ронами способом.

И) ціна, зафіксована в контракті на момент його укладання, впро-довж чинності контракту чи до моменту виконання.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

К) ціна, за якою підприємство реалізує вироблену продукцію оптово-збутовим організаціям, за державним контрактом, посе-редницьким та іншим підприємствам і організаціям.

Л) ціна, за якою підприємства та організації-споживачі закупову-ють продукцію у постачальницько-збутових організацій.

М) пропозиція про укладення угоди з детальним зазначенням її умов.

Н) ціна, за якою покупець готовий придбати визначену кількість товару, а виробник готовий запропонувати визначену кількість товару.

О) ціна, за якою здійснюється розрахунок з кінцевим споживачем товару.

П) грошове відбиття інтернаціональної вартості товару, реалізова-ного на світовому ринку, яка складається з національних вартос-тей внаслідок конкуренції.

Р) офіційно встановлена система ставок, за допомогою якої визна-чається розмір оплати за різні послуги.

С) грошовий вираз вартості товару.

Т) граничний стан ринку , коли відбувається послідовне зниження цін конкуруючими фірмами.

У) встановлення різних цін на однакові види товару, при цьому розходження в цінах не пов’язані з витратами.

Ф) це процес встановлення, формування нових цін і зміни діючих.

Формули для розв’язування задач Ціна товару (витратна методологія):

Ц = С + П = С + РС = С(1+Р),         (15.1)

де Ц – ціна одиниці товару, втолбництво якого буде здійснюва-тися згідно з проектом;

С – собівартість одиниці продукції після освоєння виробничої потужності;

П – плановий прибуток на одиницю продукції після освоєння виробничої потужності;

Р – планова рентабельність виробництва продукції після осво-єння виробничої потужності.

Розділ 15. Ціноутворення на продукцію підприємства

Собівартість одиниці продукції (витратне ціноутворення):

Г

С = С   ■ +    "ост,     (15J)

^^ 3M1H        « т

./V

де С - собівартість одиниці продукції;

С . - змінні витрати на одиницю товарної продкції;

С - умовно-постійні витрати в абсолютному вираженні за ка-лендарний рік;

N - запланований річний обсяг товарної продукції після освоєн-ня виробничої потужності підприємства в натуральному вираженні.

Прибуток:

П = Р х С        (15.3)

Ціна з акцизним збором:

Ц =      *100,   (15.4)

де A3 - акцизний збір.      -іии —л^>

Точка беззбитковості:

Тбеззб =—,    (15.5)

Ц — С