Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Виберіть найбільш повне і точне визначення терміна “оплата

праці»:

а)         ціна робочої сили;

б)         відшкодування витрат на відтворення робочої сили;

в)         грошовий вираз вартості робочої сили, який виплачується за

виконану роботу або надані послуги;

г)         грошові виплати працівникові з метою мотивації його до ви-

сокопродуктивної праці.

2.         Основна заробітна плата працівника – це:

а)         виплати працівникові з фонду матеріального заохочення за до-

сягнення підприємством високих кінцевих результатів роботи;

б)         розмір оплати праці, який визначається тарифними ставка-

ми, відрядними розцінками, посадовими окладами;

в)         законодавчо зафіксовані ставки згідно з рівнем кваліфікації

працівника;

г)         доплати понад розміри, встановлені чинним законодав-

ством.

3.         Державне регулювання оплати праці полягає у:

а)         встановленні співвідношення між величиною основної та

додаткової заробітної плати;

б)         встановленні фонду оплати праці підприємств;

в)         регулюванні чисельності відрядників і погодинників на під-

приємстві;

г)         встановленні мінімального рівня оплати праці.

Розділ 11. Організація оплати праці

4.         Відрядна форма оплати праці використовується за умов:

а)         неможливості кількісного виміру затрат праці;

б)         можливості точного обліку результатів праці;

в)         необхідності стимулювання якісних показників праці;

г)         недоцільності нормування робіт.

5.         Погодинна заробітна плата виражає залежність:

а)         між її розміром і кількістю виробленої продукції;

б)         між кількістю виготовленої продукції і часом, затраченим

для цього;

в)         між її розміром та кількістю відпрацьованого часу працівником;

г)         між її розміром і стажем роботи працівника.

6.         До фонду основної заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-

дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         винагороди за стаж роботи;

в)         оплата щорічних та додаткових відпусток відповідно до за-

конодавства;

г)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно

до встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-

рифними ставками та посадовими окладами.

7.         До фонду додаткової заробітної плати входять:

а)         надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окла-

дів у розмірі, передбаченому чинним законодавством;

б)         суми авторського гонорару працівникам мистецтва;

в)         заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно

до встановлених норм праці за відрядними розцінками, та-

рифними ставками та посадовими окладами;

г)         вірної відповіді немає.

8.         Сума грошей, яка нарахована і одержана працівником за вико-

нану ним роботу, називається заробітною платою:

а)         реальною;

б)         номінальною;

в)         додатковою;

г)         розрахунковою.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач