Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a78ed40da7a290cb864895dbbf04d78d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         Зовнішніми джерелами набору персоналу є:

а)         навчання учнів на підприємстві;

б)         перепідготовка своїх працівників;

в)         регіональні біржі праці;

г)         вакансії на підприємстві.

2.         Спеціальність - це:

а)         вид трудової діяльності;

б)         різновид трудової діяльності у межах спеціальностей;

в)         різновид трудової діяльності у межах кваліфікації.

3.         Нормування праці необхідне для:

а)         оптимальної організації заробітної плати;

б)         визначення потреби у різник видах обладнання;

в)         скорочення витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

г)         забезпечення чіткої організації виробничого процесу;

д)         планування чисельності працюючих.

4.         До внутрішніх джерел набору персоналу відносять:

а)         регіональні бірж праці;

б)         агентства з працевлаштування;

в)         інформування працівників про наявні вакансії на підприєм-

стві;

г)         систему контрактів з навчальними закладами.

5.         Основна мета кадрової політики підприємства полягає у:

а)         підтриманні постійної чисельності персоналу на підприєм-

стві;

б)         забезпечення кожного робочого місця і посади персоналом

відповідної професії, спеціальності і кваліфікації;

Розділ 10. Персонал підприємства

в)         пошуку та розповсюдженні інформації про навчання та пе-

репідготовку персоналу;

г)         дотриманні принципів наукової організації праці.

6.         Інтенсивність праці визначається:

а)         тривалістю робочого дня;

б)         ступенем продуктивного використання праці;

в)         кількістю затрачених годин на виготовлення одиниці про-

дукції.

г)         кількістю фізичної і розумової енергії людини, витраченою

за одиницю часу.

7.         Продуктивність праці характеризується:

а)         обсягом випущеної продукції;

б)         обсягом випущеної за одиницю часу продукції в розрахунку

на одного працюючого;

в)         обсягом реалізованої продукції в розрахунку на одного пра-

цюючого;

г)         кількістю продукції, що має бути виготовлена за одиницю

часу;

д)         жодна з відповідей неправильна.

8.         Глибина розподілу праці на підприємстві залежить в першу чер-

гу від:

а)         місця знаходження;

б)         розміру підприємства;

в)         форми власності.

9.         Горизонтальна форма поділу праці на підприємстві – це:

а)         технологічні зв’язки між окремими підрозділами;

б)         розкладання обсягу роботи на окремі завдання;

в)         оперативно-календарне планування діяльності підрозділів

підприємства;

г)         форма, що охоплює і структурує складові внутрішнього се-

редовища підприємства.

10.       Вертикальна форма поділу праці