Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: ЗБІРНИК ТЕСТІВ І ЗАДАЧ

Навчальний посібник

Київ

“Центр учбової літератури”

2010

УДК 338.2:338.3(075.8) ББК 65.29я73 Е 45

Рекомендовано

вченою радою економічного факультету

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № 11 від 14 травня 2009 року)

Рецензенти:

Заїнчковський А. О. – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри «Еко-номіки підприємства» Національного університету харчових технологій;

Яловий Г. К. – доктор економічних наук, професор, зав. кафедри «Теоретичної та прикладної економіки» Національного технічного університету України «КПІ».

Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А., Пашнюк Л. О.

Е 45      Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

ISBN 978-966-364-993-1

Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відпо-відає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни “Економіка підприєм-ства”. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання. Задачі охоплюють як типові вправи, так і завдання під-вищеної складності.

Адресовано студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічних дисциплін.

УДК 338.2:338.3(075.8) ББК 65.29я73

ISBN 978-966-364-993-1     © Шегда А. В., Харченко Т. Б., Сагайдак Ю. А.,

Пашнюк Л. О. 2010. © Центр учбової літератури, 2010.