Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

1.         До чинників, що впливають на фізичний знос основних фондів,

відносять:

а)         їх склад за окремими елементами;

б)         оплата праці;

в)         ступінь зносу;

г)         ціни на обладнання;

д)         кваліфікація робітників.

2.         Поняття «засоби виробництва» і «виробничі фонди»:

а)         рівнозначні;

б)         поняття «засоби виробництва» піирпіе, ніж поняття “вироб-

ничі фонди»;

Розділ 7. Виробничі засоби

в)         поняття «виробничі фонди» ширше, ніж поняття «засоби

виробництва»;

г)         поняття економічно не пов'язані.

3.         Виробнича потужність підприємства – це:

а)         співвідношення основних фондів різних вікових груп в їх за-

гальній вартості;

б)         сукупність всіх видів ресурсів, якими володіє підприємство;

в)         максимально можливий випуск продукції підприємством за

певний проміжок часу і за певних організаційно-технічних

умов;

г)         всі відповіді вірні.

4.         Коефіцієнт оновлення основних фондів визначається як відно-

шення:

а)         вартості введених фондів до вартості усіх фондів на кінець року;

б)         вартості введених фондів до їх загальної вартості на по чаток року;

в)         вартості введених фондів до середньорічної вартості усіх

фондів.

5.         Вкажіть метод прискореної амортизації основних фондів:

а)         кумулятивний (суми чисел);

б)         лінійний;

в)         рівномірного списання.

6.         Співвідношення питомої ваги основних фондів різних галузей

до їх загальної вартості – це:

а)         технологічна структура основних фондів;

б)         структура основних фондів;

в)         галузева структура основних фондів;

г)         вікова структура основних фондів.

7.         Кошти, що направляються на розширення відтворення осно-

вних фондів та об’єктів соціальної інфраструктури – це:

а)         прямі інвестиції;

б)         непрямі інвестиції;

в)         виробничі інвестиції;

г)         реальні інвестиції.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

8.         Виробнича програма обґрунтовується:

а)         обсягом капітальних вкладень;

б)         виробничою потужністю;

в)         потребою в продукції;

г)         жодної вірної відповіді.

9.         Витрати капіталу на розширене відтворення основних фондів

визначаються як:

а)         інвестиції;

б)         чисті капіталовкладення;

в)         прямі витрати;

г)         пропорційні витрати.

10.       Виробнича програма підприємства відображає:

а)         обсяг випуску продукції;

б)         собівартість;

в)         чисельність працюючих;

г)         рентабельність виробництва.

11.       Рентабельність виробничих фондів підприємства визначається:

а)         відношенням балансового прибутку до обсягу реалізації

продукції;

б)         відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

в)         відношенням балансового прибутку до середньої вартості

майна підприємства;