Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Планування           2. Стратегія

3. Оборонний план  4. Стратегічне планування

5. План розвитку підприємства      6. Довгостроковий план

7. Загальноорганізаційний план     8. Оперативний план

9. Бізнес-план           10. Стратегічні рішення

11. Тактичне планування    12. Оперативне планування

13. План розвитку підприємства    14. Наступальний план

A)        спосіб розподілу ресурсів підприємства для досягнення страте-

гічних цілей.

Б) складова частина стратегічного плану, план розвитку на декілька років, націлений на вирішення окремих проблем стратегії фірми.

B)        завершальна ланка в системі планування діяльності підприємства,

засіб виконання довго-, середньо- та короткострокових планів.

Г) процес встановлення цілей підприємства і вибору найефектив-ніших способів їх досягнення.

Д) комплекс заходів, спрямованих на створення нових сфер діяль-ності підприємства або розширення існуючих.

Е) план виробництва нових товарів і послуг, виходу на нові ринки збуту, створеня і зміцнення конкурентних переваг.

Ж) рішення кардинального значення для функціонування підпри-ємства, які мають довгострокові та незворотні наслідки.

З) план, спрямований на утримання своїх позицій на ринку, попе-редження банкрутства підприємства.

И) визначення основних завдань розвитку підприємства.

К) комплексний плановий документ підприємницької діяльності, в якому передбачені заходи, спрямовані на реалізацію підприєм-ницької ідеї, на одержання прибутку.

Л) генеральна комплексна програма дій, яка визначає пріоритетні для підприємства проблеми, його місію, головні цілі та розподіл ресурсів для їхнього досягнення.

М) плани терміном на один рік, за допомогою яких товари та послу-ги виробляються і поставляються на ринок.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

Н) процес здійснення сукупності систематизованих та взаємо узго-джених робіт із визначенням довгострокових цілей та напрямків діяльності підприємства.

О) рішення кардинального значення для функціонування підприємства.

П) комплекс заходів, необхідних для створення нових сфер діяль-ності підприємства або розширення існуючих.