Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ : Економіка підприємства збірник тестів і задач : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 

Загрузка...

Доберіть правильне визначення до кожної категорії

 

1. Управління            2. Апарат управління підприємством

3. Механізм управління        4. Принципи управління

5. Стиль управління 6. Ціль управління

7. Постановка цілей  8. 3акономірності управління

9. Функція управління          10. Функція планування

11. Організація як функція управління       12. Функція координації

13. Функція регулювання    14. Контроль як функція управління

15. Керівник  16. Влада

17. Переконання       18. Постановка цілей

A)        діяльність, спрямована на створення і розвиток об’єкта управління. Б) бажаний стан об’єкта управління в майбутньому.

B)        збереження режиму функціонування об’єкта управління.

Г) відособлений вид управлінської діяльності, що виникає на осно-ві поділу праці всередині процесу управління, тобто це будь-яка дія, яка здійснюється в системі управління і спрямована на змі-ну стану об’єкту управління відповідно до поставленої мети.

Д) внутрішня будова системи управління.

Е)  процес прийняття рішень, що передує майбутнім господарським діям.

Ж) висування керівником переконливих аргумен тів на користь сво-єї позиції. При цьому керівник «ді литься владою», бо визнає компетентність підлеглих і свою залежність від них, чим задо-вольняє їхню потребу в повазі.

З) вироблення цілей і завдань управління виробництвом та визначен-ня шляхів реалізації планів для досягнення поставлених цілей.

И) складний і динамічний процес, керований і здійснюваний людь-ми для досягнення поставленої мети.

К)  забезпечення необхідної узгодженості дій робітників.

Л) колектив працівників, котрий здійснює цілеспрясмований вплив на об’єкт управління.

М) перевірка правильності виконання прийнятих рішень та оцінка їх результатів.

Н) відображають суттєві, причинно-наслідкові зв'язки між окреми-ми елементами системи управлін ня виробництвом.

Економіка підприємства: збірник тестів і задач

О) здатність впливати на події та явища.

П) правила і положення, якими керуються працівники апарату управління.

Р)  процес прийняття рішень, що передує майбутнім господарським діям.

С) сукупність характерних способів вплив керівників на підлеглих.

Т) індивід, який очолює колектив і використовує надану йому вла-ду для впливу на поведінку людей, що у ньому працюють.