Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Існують різні типи пристроїв для виведення інформації [111]: : Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу : Бібліотека для студентів

Існують різні типи пристроїв для виведення інформації [111]:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

•          перові графобудувачі (застосовуються для точного та якісного виведення інформації);

•          пристрої для отримання друкованих копій - принтери;

•          електростатичні графобудувачі (складаються з ряду проволочних голок, закріплених на планці, яка перетинає по всій ширині електрочутливий папір). Голки розташовані до 8 штук на 1 мм довжини. Папір поступово протягується під планкою, а деякі голки активізуються для нанесення точок на папір. Інформація повинна бути представлена в растровому форматі;

Програмне забезпечення (software.)

Технічне забезпечення (hardware) не може функціювати без підтримки програмного забезпечення (software), яке складається з оперативної системи з відповідною документацією та пакету прикладних програм різного призначення. В даний час найпоширенішою оперативною системою є Microsoft Windows, в тому числі Microsoft Windows 2000 та Microsoft Windows ХР Professional.

Ha основі системи Microsoft Windows розроблена велика кількість прикладних програм, включаючи програми, основані на інтерактивній комп’ютерній графіці, які широко застосовуються в дизайні. Інтерактивна комп’ютерна графіка забезпечує діалог між користувачем та комп’ютером, в результаті чого на дисплеї можна візуально представити об’єкт дизайну.

Таким чином, комп’ютерна графіка є необхідним інструментом для творчої роботи та розвитку дизайну і дає можливість представлення результату дизайну у вигляді максимально наближеному до оригіналу з можливістю його корекції. Це забезпечує швидке реагування на вимоги ринку і споживача в порівнянні з матеріалоємними операціями розробки зразків трикотажу, їх виготовлення та дослідження в процесі розробки.

Програмне забезпечення комп'ютерної графіки повинно відповідати наступним основним вимогам [111]:

•          простота та легкість у користуванні;

•          наявність непротирічь, тобто логічність та послідовність;

•          повнота, тобто в наборі графічних функцій не повинно бути значних упущень;

•          стійкість до помилок користувача;

•          продуктивність та ефективність;

•          економічність, тобто програмне забезпечення не повинно бути дорогим.

Останнім часом у всіх виробників в'язального устаткування спостерігається тенденція забезпечити не лише автоматизовану роботу устаткування, а й розвиток програмного забезпечення для комп'ютерного дизайну, а також можливості перетворення дизайну в програму для керування в'язального устаткування. В той же   час   спостерігається   тенденція   до   розробки   універсального

•          програма      для      демонстрації      процесу      петлетворення спроектованого переплетення трикотажу по петельним рядам (у вигляді графічного запису);

•          програма для тестування розробленої програми автоматизованого в'язання по петельним рядам на технологічне виконання;

•          програма для зв'язку автоматизованої системи з в'язальною машиною;

•          програма для забезпечення перенесення даних;

•          директорії, які містять дані про протікання процесу виробництва та інструменти для забезпечення обміну даних і комунікативними зв'язками всередині мережі системи та інш.

Дизайн як трикотажу, так і інших об’єктів, можливо здійснювати не лише за допомогою спеціально розроблених для цього програм, а й використовуючи можливості поширених програм для дизайну того чи іншого об'єкту. Розвиток програмного забезпечення дозволяє використовувати самі різноманітні програми для дизайну. Для дизайну трикотажу можна використовувати програмне забезпечення, яке пропонують виробники в'язального устаткування, та поширене програмне забезпечення, яке не було спеціально розроблене для даних цілей. Перший підхід пов’язаний з певними затрами на покупку відповідних програм та навчання у відповідних сервісних центрах чи у виробників в'язального устаткування, інший - є більш простішим, але потребує також вивчення можливостей програм самостійно чи на відповідних курсах.

Слід відмітити і наявність програм, можливості яких дозволяють здійснити лише певний етап дизайну. Наприклад, автори роботи [112] пропонують програму для створення багаторівневих кольорових зображень двомірних перерізів в будь-якому масштабі. Можливості програми дозволяють створювати геометричні орнаменти (візерунки) текстильних виробів. Автори вважають, що роль художника при застосуванні даної програми зводиться до прийняття рішення про вибір створеного орнаменту (візерунка) для подальшого його застосування в технологічному процесі.

Існують програми для автоматизованого конструювання, моделювання, градуювання, планування, розкрою і т.п., які можуть бути застосовані при розкрійному способі виготовлення виробів як

Розширення   можливостей створення      візерунка

забезпечується використанням графічного планшету.

Створення будь-якого зображення можливе за допомогою набору інструменту безпосередньо на екрані монітору. Наприклад, набір інструментів атоматизованої системи фірми «Stoll» (ФРН) містить інструменти для [115]:

•          створення ефекту розпилення;

•          задавання заливки;

•          створення лінії різної форми (пунктирної, звичайної);

•          створення кольорового сегменту;

•          створення прямих ліній (горизонтальних та вертикальних);

•          створення еліпсу та кольорового еліпсу;

•          створення прямокутника та кольорового прямокутника;

•          створення кола, утвореного з центру та по осі;

•          літери алфавіту та інш.

Аналогічний набір інструментів мають практично всі п’ограми для проектування (дизайну) трикотажу на різних видах вязального устаткування.

Крім того, передбачено, що створення об’єктів можливе шляхом безпосереднього малювання або виділення будь-якого його фрагменту та наступного його перетворення (копіювання, перенесення, масштабування, зеркальне відображення, обертання і

Т.Д.).

Таким чином, незалежно від способу отримання зображення на екрані монітору, воно може бути змінене як по кольору, так і по формі за допомогою відповідного набору інструментів. Колір вибирається по спеціальній таблиці. В одному зображенні одночасно можно використовувати 256 кольорів. Колористичну карту складають ~16 млн. кольорів, які отримують шляхом змішування. Отримане зображення є вихідним матеріалом і може бути використане повністю або фрагментами, а також змінено в процесі подальшої роботи по кольору та формі.

Результатом даного етапу повинен бути детально розроблений ескіз візерунка, який в подальшому перетворюється в петельну структуру трикотажу.

Для спрощення перетворення створеного зображення в петельну структуру програмним забезпеченням автоматизованих систем передбачено наявність відповідних баз даних (бази даних по