Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Важливим на даному етапі є виявлення всіх вимог до проектуємого полотна та (або) виробу, при цьому корисним є [103, 104]: : Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу : Бібліотека для студентів

Важливим на даному етапі є виявлення всіх вимог до проектуємого полотна та (або) виробу, при цьому корисним є [103, 104]:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

магниевый скраб beletage

•          співставлення даних про бажані функції виробу або визначення відповідності образу (моделі) проектованого виробу та середовища;

•          виявлення аналогів (аналог - виріб, який подібний проектованому по функціональному призначенню, принципу дії, умовам застосування) та недоліків існуючих виробів з урахуванням побажань споживачів;

279

 

•          аналіз форми (дослідження структури виробу та її аналогів, пошук варіантів композиційних та конструктивних рішень);

•          аналіз кольорової гами;

•          здійснення технологічного аналізу (аналіз застосованих переплетень та пряжі, а також можливостей виготовлення виробу) та інш.

В результаті аналізу зібраного матеріалу визначається основна ідея (концепція), формулюється завдання та складається зміст роботи. Таким чином, результатом початкового етапу дизайну є вибір декількох варіантів найкращих рішень поставленої задачі, які дороблюються в ескізах на наступному етапі дизайну.

Результатом наступного етапу є створений ескіз трикотажу (полотна чи виробу), який повинен містити опис розробленого трикотажу (полотна чи виробу) і включати в себе інформацію про:

•          кольорове рішення;

•          вид переплетення;

•          форму (для виробів - силует, місце розташування візерунка і т.п.).

Ескіз трикотажного виробу для більш реального сприйняття та наочності краще показувати на фігурі людини. Цей творчий процес може здійснюватись двома шляхами: спочатку розробляється модель виробу, для якого потім розробляється зразок (зразки) трикотажу, або спочатку створюється зразок трикотажу, a потім вже для нього розробляється модель виробу.

Розробка ескізу виробу складається з етапів розробки [104]:

•          фор-ескізу - першого ескізу, начерк ідеї форми, в якому відображається або вся форма в силуетному рішенні, або її фрагмент;

•          творчого ескізу - розробки композиції форми виробу з більш детальним позначенням форми, пропорції, можливо в кольорі з більш виділеними лініями і формами;

•          конструктивного ескізу або робочого ескізу - конструктивної схеми виробу або на фігурі людини, або без неї, метою якого є детальне інформування про конструктивні лінії, членування і т.п.

Розробка ескізів виробів представляє собою творчий процес, в якому враховуються, доробляються та уточнюються всі проведені раніше дослідження. Цей процес може складатися з розробки ескізів виробів з урахуванням конструктивного та образного рішення і

280

 

розробки ескізів полотен для виробів з урахуванням орнаменту, кольору, структури переплетення та всіх заправочних даних.

На основі розроблених ескізів складається технічна документація, згідно якої відбувається процес виготовлення зразків виробів та наступне впровадження їх у виробництво, тобто здійснюється планування та виробництво. Після цього здійснюється кінцева оцінка дизайну трикотажу.

4.1.3. Основі вимоги, які необхідно враховувати при дизайні одягу

При проектуванні трикотажу повинні бути враховані основні вимоги, які представляють собою сукупність виробничих вимог та вимог споживача [107]. Схема основних вимог, які необхідно враховувати при дизайні одягу, представлена на рис. 4.4.

Вимоги споживача як до одягу, так і до трикотажу, включають в себе соціальні, функціональні, ергономічні, естетичні та експлуатаційні вимоги.

Соціальні вимоги визначаються попитом споживачів на одяг.

Функціональні вимоги характеризуються вимогами відповідності одягу конкретному призначенню (по композиційній будові моделі, конструкції і матеріалам, віковим особливостям будови тіла дорослих і дітей, їх образу та психологічного розвитку).

Ергономічні вимоги включають комплекс антропометричних, гігієнічних та психофізіологічних вимог.

Антропометричні вимоги заключаються у відповідності одягу розмірам, формі тіла, пропорціям, особливостям будови фігури різних вікових груп, характеру виконуваних рухів. Це означає, що конструкція виробу повинна будуватися на основі розмірної типології та забезпечувати максимальну свободу дій при обмежуванні переміщення одягу відносно тіла. Велику увагу слід приділяти покрою рукавів, як найбільш рухомих частин одягу. При проектуванні одягу для дітей необхідно враховувати, що незручний одяг може бути причиною зменшення активності та сковувати рух. Тісний одяг негативно впливає на ріст та розвиток організму, порушує кровообіг, травмує шкіру.

Гігієнічні вимоги, перш за все, визначають основне призначення одягу - забезпечувати необхідний тепловий стан організму,    шляхом    створення    навколо    нього    оптимального

хімчистки, прання. При проектуванні нової моделі врахування цих вимог   здійснюють   шляхом   вибору   раціональних   конструкцій функціональних елементів (карманів, застібки та інш.) і правильним підбором матеріалів в пакет.

Виробничі вимоги можна поділити на конструктивно-технологічні та економічні.

Конструктивно-технологічні          вимоги           визначають

технологічність конструкції виробу, затрати праці та терміни виготовлення моделі. Важливим засобом, який стимулює процес виробництва, є стандартизація та уніфікація деталей, окремих конструкцій та вузлів виробу. За допомогою варіації елементів, зберігаючи конструктивну основу, можна досягти новизни моделі. Робота по уніфікації деталей одягу - це метод моделювання сімейства моделей на одній конструктивній основі. Технологічність виготовлення одягу визначається можливістю використання в процесі виробництва оптимальних та економічних технологічних процесів, найбільш вдалих прийомів та способів обробки виробів.

Економічні вимоги враховують показники виробничої економічності (витрати на виготовлення моделі виробу) та витрати споживачів на експлуатацію виробу (витрати на хімчистку, прання та відновлення).

При проектуванні дитячого одягу пред'являються вимоги, які дещо відрізняються від вимог, які пред'являються до одягу для дорослих. При проектуванні одягу для дітей різних вікових груп пред'являються ті ж самі вимоги з тією різницею, що одні вимоги будуть мати першочергове значення, а інші - другорядне. Наприклад, до одягу для дітей ясельного віку, в силу специфічних причин, пов'язаних, перш за все, з фізіологією, в першу чергу повинні пред'являтися гігієнічні, а потім уже естетичні та конструктивно-технологічні вимоги. До одягу для дітей дошкільного віку, крім гігієнічних, пред'являються також антропометричні, експлуатаційні та естетичні вимоги.

При проектуванні одягу для дітей, для встановлення показників динамічної відповідності одягу, повинні бути вибрані найбільш характерні рухи та пози дітей. Існуючі класифікації рухів, які застосовуються в повсякденній, виробничій та спортивній діяльності дорослих, не можуть бути використані при виборі рухів для дітей із-за якісних їх відмінностей.

Panopm - це мінімальна частина рисунка чи візерунка, яка повторюється і включає мотив та відстань до сусіднього мотиву.