Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
До інформації про зовнішній вид трикотажу відносять: : Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу : Бібліотека для студентів

До інформації про зовнішній вид трикотажу відносять:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

магниевый скраб beletage

•          кольорове зображення;

•          характеристику рапорту у вигляді патрона-матриці рисунка і його розмірів;

•          інформацію про передбачувані властивості;

•          кілкісні характеристики трикотажу, які визначаються рапортом переплетення - Rh, Rb, величиною A - петельного кроку, В -висоти петельного ряду, і - довжини нитки в петлі та інш.

Технологічна інформація, яка необхідна для відтворення трикотажу, може бути представлена у вигляді:

•          графіка прокладання ниток;

•          аналітичного (цифрового) запису прокладання ниток;

•          схем інформації про програми відбору робочих органів візерункотворення;

•          опису технічних особливостей процесу в'язання.

Переплетення трикотажу є найбільш важливою характеристикою якості трикотажу. Переплетення характеризує візуально макроструктуру трикотажу, представляє взаємозв'язок між ділянками зігнутих ниток у вигляді остовів петель, протяжок і накидів. Аналіз цього взаємозв'язку дає можливість визначити, у першому наближенні, передбачуваний зовнішній вид трикотажу, його візерунчасті можливості і найважливіші властивості: розтяжність і розривне навантаження в різних напрямках, розпускальність, закручуваність і інші характеристики.

петель (їх індекси), відображення товщин ниток і масштабування зображення.

Для експериментальної перевірки відповідності геометричних параметрів одиночних елементів структури трикотажу і реальних петель було використано метод порівняння зображень, отриманих за допомогою розробленої авторами системи проектування, і зображень, отриманих за допомогою оптичного мікроскопа фірми «INTEL».

В результаті проведених досліджень була зібрана достатньо обширна база даних зображень різних видів трикотажу, що вироблявся на різному в'язальному обладнанні і з використанням різних волокнистих матеріалів.

268

 

4. ОСНОВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ ТРИКОТАЖУ

4.1. ДИЗАЙН ТРИКОТАЖУ 4.1.1. Дизайн, його мета та структура

Дизайн (від англ. design - замисел, проект, креслення, рисунок) - термін, що позначає різні види проектувальної діяльності, яка має за мету формування естетичних і функціональних якостей предметного середовища. У вузькому смислі дизайн - художнє конструювання.

Виникнення дизайну пов'язують з виникненням попиту виробництва (масового та індивідуального) і споживання. Наприкінці 1920-х pp. окремі виробники продукції зрозуміли, що для промислової продукції необхідним є художня розробка з метою визначення зовнішнього вигляду, експлуатаційних та функціональних якостей продукції [101]. Саме в цей період виникає професія дизайнера та перші приватні відділи дизайну, в яких дизайнери працювали з замовником в різних областях. Лише згодом на багатьох підприємствах почали з'являтись власні дизайнери, які спеціалізувались на продукції своїх підприємств. Таким чином, створилось два типи дизайнера: незалежний дизайнер та дизайнер підприємства. Для незалежного дизайнера характерним є більш широкий діапазон професійного досвіду, який може охоплювати різні області, а для дизайнера підприємства - більш вища кваліфікація у вузькій області, що пов'язано з постійним розвитком підприємства та виникнення необхідності вирішувати все більш складні, а в деяких випадках і комлексні, проблеми.

3 розвитком науково-технічного прогресу постійно змінювалась і роль дизайну у виробництві. 3 кінця 20-х до середини 30-х років головною метою дизайну було забезпечення максимальних зручностей при використанні виробів та покращення їх зовнішнього вигляду, оскільки це значно сприяло підвищенню реалізації виробів та сприяло виникненню дизайну як засобу розширення збуту. Наприкінці 30-х років діяльність дизайнерів була направлена на покращення зовнішнього вигляду продукції, зниження собівартості за рахунок нових матеріалів та зменшення кількості складових її частин. У співпраці з інженерами дизайнери

269

 

 

 

1)         для     успішного     здійснення     дизайну     необхідно     тісне співробітництво в одному колективі трьох різних спеціалістів: художника, технолога і механіка;

2)         спеціальності художника, технолога і механіка повинна мати одна людина.

 

Рис. 4.1. Структурна схема дизайну

Кожна точка зору має практичне застосування, яке залежить від обставин та інших особливостей.

Дизайн охоплює всі області людської діяльності та всі її об’єкти. При цьому суб’єктами дизайну є дизайнер та споживач, a його об’єктами - предмети навколишнього середовища.

В залежності від об’єкту розрізняють дизайн [103]:

271

 

•          індустріальний;

•          графічний;

•          комп’ютерний;

•          фотодизайн;

•          ландшафтний;

•          одягу та інш.

Об'єктами індустріального дизайну є предмети праці і механізми, засоби транспорту (група «А») та предмети масового споживання: посуд, побутові пристрої, меблі (група «Б»).

До об'єктів графічного дизайну відносять пакування, фірмові знаки та рекламна продукція.

Дизайн, виконаний за допомогою автоматизованих систем, тобто комп'ютера, називають комп’ютерним дизайном. Таким чином, до об’єктів комп'ютерного дизайну можуть бути віднесені будь-які об'єкти, які спроектовані за його допомогою.

Фотодизайн пов’язаний з фотопродукцією, а ландшафтний - з природою.

Об’єктом дизайну одягу є одяг.