Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Автоматизація етапу технологічної підготовки трикотажного виробництва потребує вирішення наступних задач: : Основи будови і комп'ютерного дизайну трикотажу : Бібліотека для студентів

Автоматизація етапу технологічної підготовки трикотажного виробництва потребує вирішення наступних задач:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Загрузка...

•          автоматизованого підбору технічних та технологічних параметрів конкретних моделей в'язального устаткування та сировини для виготовлення виробу та навпаки: вибір конструкції, способу виготовлення, форми деталей виробу, структури переплетення та візерунка, виду та лінійної густини сировини для конкретної моделі в'язального устаткування;

•          розробки програм в'язання проектованого виробу або структури (візерунка) для конкретного виду в'язального устаткування, включаючи підпрограми роботи та заправки нитководіїв, розстановку голково-платинних органів та положення керованих клинів, карту набору постійно запам'ятовуючих пристроїв механізмів візерункотворення, набір лічильного ланцюга;

•          автоматизованого розрахунку параметрів трикотажу, визначення матеріалоємності через витрату сировини на одиницю виробу та відходів, розрахунок питомих витрат різних видів сировини.

В роботі [88] розроблена схема автоматизованої системи етапу технологічної підготовки трикотажного виробництва з використанням бази даних по устаткуванню, виробам та сировині (рис. 3.10).

Реалізація схеми автоматизованої системи етапу технологічної підготовки трикотажного виробництва представлена пакетами прикладних програм для автоматизованого проектування:

•          параметрів трикотажу головних, похідних, візерунчастих та комбінованих кулірних переплетень;

•          вироблення візерунків різних переплетень на панчішно-шкарпеткових автоматах типів ОЗД, Анге-2У, Анге-ЗБ та на круглопанчішних автоматах 34 класу мод. L-303P, 316 фірми “Lonati” (Італія);

•          параметрів в’язання та витрати сировини основних видів панчішно-шкарпеткових виробів, вироблюваних на автоматах різних моделей;

•          набору ланцюга керування вищеназваного устаткування;

•          галузевого нормування витрат сировини та відходів для типових панчішно-шкарпеткових та верхньотрикотажних виробів, які виробляються на плосков'язальних машинах різних моделей.

234

 

 

 

Розроблена система забезпечує комплексну автоматизацію етапу технологічної підготовки виробництва шляхом використання бази даних по устаткуванню, видам вироблюваних на них трикотажних виробів та використовуваної сировини у відповідності з підсистемами вибору устаткування по виду проектуємого виробу або переплетення, комп'ютерному проектуванню процесу петлетворення та петельної структури трикотажу з розрахунком його параметрів.

Розробка наукових основ САПР виробів заданої форми, що виготовляються на круглопанчішних автоматах, потребує вирішення ряда задач технологічного проектування, дослідження видів, конструкцій, параметрів структури і властивостей панчішно-шкарпеткових виробів, основуючись на збереженні принципів обгрунтованості, інтерсуб'єктивності, системності наукового знання.

Результати таких досліджень приведені у другому томі монографії проф. О.В.Кочеткової [64].

Послідовність автоматизованого проектування виробів заданої форми включає в себе:

•          вибір виду (групи) виробу - напівпанчохи, панчохи, шкарпетки, гетри, лосіни, колготи, підслідники, вироби медичного призначення, вироби нетрадиційної форми (вироби технічного призначення або нові модні вироби і т.п.);

•          вибір розміру виробу, що дозволяє в автоматичному режимі визначати розміри його ділянок;

•          вибір конструкції та переплетення ділянок виробу. При цьому виріб, вироблений на круглопанчішному автоматі, може мати ділянки: борт, підборт, паголінок, п'ятка, мисок, відробок (роздільні ряди), ластовиця та інш.;

•          вибір конструктивної групи устаткування (модель автомата, яка вибирається з бази даних) ;

•          вибір класу автомата та визначення ниткового проміжку;

•          вибір виду та лінійної густини сировини no ділянкам виробу (вибирається виходячи з технічної характеристики автомата);

•          визначення кількості голок на круглопанчішному автоматі;

•          проектування технологічних параметрів виробу no ділянкам з метою пошуку технологічних параметрів, які б забезпечували необхідну розтяжність виробу;

236

 

•          розрахунок  витрат  сировини  на  одиницю  виробу  шляхом визначення суми витрат сировини всіх видів на кожній ділянці виробу/

•          розрахунок маси відходів при виготовленні виробу (відходи при в'язанні, перемотуванні ниток, обробці, фарбуванні тощо);

•          розрахунок витрат сировини на виріб з урахуванням відходів;

•          розрахунок витрат сировини на один десяток nap виробів;

•          розрахунок техніко-економічних показників устаткування (технологічний час на виготовлення одного десятка пар, допоміжний технологічний неперекриваємий час на одиницю виробу, норма продуктивності машини, її теоретична продуктивність, зона обслуговування в'язальниці, коефіцієнти працюючого устаткування та використання часу тощо);

•          складання виробничої програми (планований об’єм випуску виробів і т.п.).

Важливою задачою є розробка методики автоматизованого проектування панчішно-шкарпеткових виробів (ПШВ) з урахуванням комплекса їх споживчих властивостей. В роботі [89] відмічається актуальність такого проектування і формулюються задачі, які необхідно вирішувати для його виконання, а саме:

1.         Розробка класифікації властивостей ПШВ, задовольняючих матеріальні і нематеріальні потреби людини.

2.         Розробка класифікації властивостей і показників фізичної і соціальної надійності ПШВ.

3.         Визначення оптимального співвідношення рівнів властивостей виробів для визначення їх споживчої цінності.

4.         Визначення властивостей ПШВ, адекватних потребам різних соціальних груп і конкретних споживачів.

Панчішно-шкарпеткові вироби забезпечують матеріальні потреби в трьох основних системах: «людина - виріб», «людина -виріб - кліматичне середовище», «людина - виріб - предметне середовище» [90].

На рис. 3.11 приведена класифікація, в якій відображені найбільш важливі властивості ПШВ і вказані основні фактори, які впливають на показники їх споживчих властивостей [89]. Всі названі фактори можуть бути враховані при автоматизованому проектуванні виробів.

 

Ha рис. 3.12 приведена класифікація властивостей панчішно-шкарпеткових виробів, які характеризують їх фізичну надійність, a також фактори, що впливають на їх властивості.

3 метою врахування на стадії проектування властивостей трикотажу візерунчастих переплетень, який має понижену розтяжність у порівнянні з трикотажем головних переплетень, автором монографії [64] проведені теоретичний аналіз і експериментальні дослідження структури, параметрів і розтяжності трикотажу жакардових, пресових, перекидних платированих і неповних переплетень.